POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Prieťahy v súdnom konaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Prieťahy v súdnom konaní

V roku 2015 som na okresnom súde podal žalobu o určenie vlastníckych práv.

Nemám advokáta, zastupujem sa sám.

Jedná sa o banálnu vec, určenie vlastníka jednej parcely.

Okresný súd rozhodol v môj prospech a žalobu som vyhral. Konanie pred okresným súdom bolo rýchle, trvalo to 12 mesiacov.

Odvola sa odporca. V súčasnosti koná Krajský súd v Banskej Bystrici, to už trvá 8 mesiacov. Raz som bol vyzvaný na podanie vysvetlenia. Koľko asi trvá druhostupňové konanie?

Čo je považované za prieťah v konaní? Koľko mesiacov alebo rokov nečinnosti súdu je považované za prieťah súdneho konania?

Predpokladám, že konanie pred Krajským súdom v Banskej Bystrici bude trvať oveľa dlhšie.

Odpoveď: Prieťahy v súdnom konaní

Dobrý deň

povinnosťou súdu je vec riadne prerokovať v čo najkratšom čase, aby bola odstránená právna neistota účastníkov. 

Za prieťahy v konaní sa považuje, ak súd nekoná vôbec niekoľko mesiacov. Pozor však na to, že súd môže vykonávať úkony, ktoré nie je povinný oznámiť účastníkom. Preto je vhodné ísť nahliadnuť do spisu.

 

Zákon prikazuje súdu, aby postupoval tak, aby ochrana práva bola rýchla a účinná.

Súd ma postupovať tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá. 

 

Pri posudzovaní otázky, či došlo k prieťahom v konaní sa zohľadňujú najmä 3 kritéria a to zložitosť veci, správanie účastníkov konania a postup súdu.

Zohľadňuje sa aj predmet sporu a význam pre sťažovateľa.

Vzhľadom k horeuvedenému nie je možné presne časovo ohraničiť kedy dochádza k prieťahom v konaní. V praxi je konanie na KS zdĺhavejšie.

 

Dôležité je že Krajský súd nekoná vôbec alebo vykonáva nejaké úkony.

Toto sa dá zistiť priamo zo súdneho spisu. Nečinnosť v trvaní aspoň 6 mesiacov je prieťahom v konaní.

Zo skúseností vám môžem povedať, že na krajských súdoch trvajú prípady od šiestich do dvanástich mesiacov.

 

V konaní na Ústavnom súde SR pre prieťahy v konaní musíte byť zastúpený advokátom. So zastupovaním Vám pomôžeme. Odmena za zastupovanie obyčajne určujeme podielom zo sumy, ktorú Vám prizná Ústavný súd SR.

Trápi vás "Prieťahy v súdnom konaní" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prieťahy v súdnom konaní (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aký je ďalší postup, keď mi súd v zákonnej lehote neodpovedal na žiadosť a aj keď som podal sťažnosť za nečinnosť súdu, stále nemám žiadnu odpoveď. Ďakujem.

Odpoveď: Prieťahy v súdnom konaní

(odpoveď odoslaná: 17.12.2023)

Dobrý deň,
v prípade súdnych prieťahov je obyčajne postup taký, že sa na súd podá žiadosť o informáciu o stave konania a zjednanie nápravy. V prípade, ak súd na túto žiadosť neodpovie, tak sa tento postup opakuje a v prípade, ak ani na daný pokus nie je zo strany súdu reagované, tak sa podáva sťažnosť predsedovi súdu. Po tejto je možné podať už len ústavnú sťažnosť na prieťahy v konaní. 

Na zodpovedanie Vašej otázky podrobnejšie by však bolo potrebné vidieť aj žiadosť, ktorú ste súdu adresovali. Za týmto účelom si viete objednať konzultáciu cez link nižšie:

 

konzultácia s advokátom

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prieťahy v súdnom konaní (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som Vás poprosiť, či by ste mi dokázali poradiť alebo poslať vzor návrhu na podanie na súd - súrneho opatrenia kvôli súdnemu prieťahu. Až do dnešného dňa sa mi zo súdu neozvali, aby ma informovali o stave môjho návrhu na výživné. Keď som tam zavolal, povedali mi, že je to u sudcu a že mám podať súrne opatrenie.

Odpoveď: Prieťahy v súdnom konaní

(odpoveď odoslaná: 22.05.2023)

Dobrý deň, žiaľ vzorom nedisponujeme. Pokiaľ vás však ani napriek vašej žiadosti doposiaľ zo súdu neinformovali, v akom štádiu sa nachádza konanie začaté na váš návrh, potom môžete na jednej strane zaslať súdu list s názvom urgencia, v ktorom poukážete na to, že ste už raz posielali žiadosť o podanie informácie o stave konanie, na ktorú vám však doposiaľ nebolo odpovedané, a preto z tohto dôvodu podávate opätovnú žiadosť o informáciu o stave konania. Ak by vám ani na túto nebolo zo súdu odpovedané, potom je namieste podať sťažnosť predsedovi súdu na prieťahy v konaní. V tejto poukážte na úkony, ktoré ste súdu adresovali počnúc podaním návrhu na výživné až po žiadosti o informácie a taktiež na časový rámec, v ktorom súd nijako vo veci nekoná. Predseda má lehotu 30 dní na to, aby vám na vašu sťažnosť odpovedal. Ak tak neurobí, môžete sa domáhať nápravy ústavnou sťažnosťou na prieťahy v konaní. Ten list predsedovi sa volá "Sťažnosť na prieťahy v konaní". 


Podotázka: Prieťahy v súdnom konaní (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som napísať sťažnosť na súd kvôli prieťahom v súdnom konaní. Mám od februára 2020 podanú žiadosť na súde a až doteraz mi nebol vytýčený žiadny termín súdu. Podávala som žiadosť o zverenie maloletého syna do mojej starostlivosti a o určenie výživného. Bohužiaľ, už rok po podaní žiadosti súd nekoná a ja neviem, ako im to mám napísať. O malého sa starám sama, zabezpečujem mu plnú starostlivosť. Otec o neho nejaví záujem už od októbra 2019. Môj syn má 7 rokov a začal chodiť do školy. Všetky výdavky zostali na mne. Nehovorím, že nemám peniaze, aby som mu dala všetko, čo potrebuje. Len chcem spravodlivosť, aby si aj otec dieťaťa uvedomil, že má určitú povinnosť, ktorú treba plniť. No keďže nemáme ani určenú výšku výživného, nemôžem žiadať o náhradné výživné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prieťahy v súdnom konaní

(odpoveď odoslaná: 19.02.2021)

Dobrý deň,
nakoľko sa jedná o vec starostlivosti súdu o maloleté dieťa, súd môže konať vo veci aj napriek núdzovému stavu a lockdownu. Umožňuje to zákon č. 62/2020 Z.z. v spojení s vyhláškou MS SR.

Sťažnosť na prieťahy v konaní musíte adresovať predsedovi okresného súdu. V sťažnosti je potrebné označiť o akú vec ide a uviesť úkony spolu s časovými údajmi, ktoré boli doteraz vo veci vykonané. Z toho bude mať súd (aj po oboznámení sa so spisom) za to, že zrejme dochádza vo veci k prieťahom v konaní. O prešetrení toho, či došlo alebo nedošlo k prieťahom Vás musí zo zákona predseda súdu upovedomiť do 30 dní.


Trápi vás "Prieťahy v súdnom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prieťahy v súdnom konaní (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám otázku ohľadom prieťahov v súdnom konaní týkajúcom sa mojej maloleté dcéry. V súčasnosti sa rieši jej zverenie do mojej starostlivosti, keďže zatiaľ je v opatere otca.

Prešli sme už tridsiatimi pojednávaniami. Na prvom z nich sme mali obaja doručiť určité dokumenty ako mzdové listy, rozpisy príjmov a výdavkov atď. Ja som všetky požadované doklady predložila, ale otcovi sa to nepodarilo. Sudkyňa ho vyzvala na ďalšie pojednávanie, aby všetko priniesol, avšak znovu nedodával všetky dokumenty. Na druhom pojednávaní bola vypočutá aj dcéra, ktorá prejavila túžbu žiť so mnou.

Sudkyňa však rozhodnutie neuzavrela, pretože otec nedodával potrebné doklady.

Na včerajšom treťom pojednávaní súd opäť vyžadoval ďalšie dokumenty, konkrétne staré mzdové listy z predošlých zamestnaní. Nechápem, prečo sú tieto dokumenty potrebné.

Ak by bola sudkyňa vopred študovala spis, mohla sa na tieto dokumenty opýtať skôr, a nie teraz, keď sa celý proces ťahá takmer rok.

Rada by som sa spýtala, či je v tomto prípade možné podať nejakú námietku ohľadom prieťahov v konaní. Nemal by byť otec dcéry pokutovaný za nespoluprácu, keďže nedodržal to, čo mu súd nariadil? Ďakujem pekne za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Prieťahy v súdnom konaní

(odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o prieťahy v súdnom konaní, prvým krokom pre ich riešenie je podanie sťažnosti predsedovi príslušného súdu, ktorý má na riešenie týchto záležitostí kompetenciu.

 

Čo sa však týka možné pokutovania druhého účastníka, tak to je plne v réžii konajúceho sudcu. Procesný predpis samozrejme umožňuje za určitých podmienok ukladať poriadkové pokuty alebo je na zvážení súdu, či k takémuto kroku pristúpi alebo nie.


Podotázka: Prieťahy v súdnom konaní (Občianske právo)

Dobrý deň, mám na Vás otázku, ktorá sa týka prieťahov v konaní a zastupovania v konaní pred ústavným súdom. Súdil som sa o nevyplatenie mzdy. Súdne jednanie trvá od novembra 2008 až doteraz, keď som dostal posledné uznesenie Krajského súdu v Košiciach. V súdnom konaní sú prieťahy. Je možné zastupovanie Voľou vašej strany na ústavnom súde? Môžem žiadať o náhradu škody za prieťahy v konaní? Vzťahuje sa na to trojročná lehota? Ďakujem.

Odpoveď: Prieťahy v súdnom konaní

(odpoveď odoslaná: 08.06.2020)

Dobrý deň,

určite áno, vo Vašom prípade ide o prieťahy v konaní. Zastupovanie je možné, napíšte mi mail a pomôžeme Vám s tým.

Sťažnosť na prieťahy v konaní môžete podať aj po skončení súdneho konania (do 2 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu). 

Ak by konanie bolo skončené a uplynulo by viac ako 2 mesiace, tak by sťažnosť na prieťahy na Ústavný súd SR nebolo možné podať.

Pokiaľ ide o odmenu za zastupovanie na Ústavnom súde SR (pokiaľ ide o prieťahy v konaní) tak túto neplatíte vopred, ale požadujeme podiel z priznanej náhrady Ústavným súdom.

Ak by sa stalo, že by vám súd neprisúdil náhradu za prieťahy v konaní, neplatili by ste v tom prípadne ani odmenu za zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom. 

Postup je tak, že mi najskôr napíšte mail a ja sa pozriem na to, čo by sme mohli urobiť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Prieťahy v súdnom konaní (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. V roku 2007 som mala nehodu osobného auta s vozidlom rôznych značiek. Tento prípad štyri roky vyšetroval ORPZ Žiar nad Hronom. Odvtedy sa pojednávanie na súde ťahá už 5 rokov, znalecký posudok bol odložený a teraz, pred tromi mesiacmi, bolo zas odročené pojednávanie. Moja otázka znie: Je možné podať sťažnosť na nečinnosť, a ak áno, po akej dobe? Ďakujem pekne za každú radu. Veľmi by som chcela túto nepríjemnú životnú udalosť uzavrieť.

Odpoveď: Prieťahy v súdnom konaní

(odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň,

v prípade, ak sa domnievate že súd nekoná, resp. koná veľmi pomaly, môžete sa so sťažnosťou na prieťahy obrátiť na predsedu daného súdu, ktorý vec prešetrí a rozhodne, či k prieťahom došlo alebo nie a podľa toho buď nariadi, aby príslušný sudca konal, alebo Vás vyrozumie, že k prieťahom nedochádza. Treba však zobrať na zreteľ, že aj to, že o sťažnosti bude konať predseda súdu, bude trvať istý čas a konanie sa znova predĺži. Ak ide o trestné konanie, mohli by ste sa oprieť o ustanovenie § 2 ods. 7 Trestného poriadku, podľa ktorého 

Každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento zákon neustanovuje inak.


Trápi vás "Prieťahy v súdnom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prieťahy v súdnom konaní (Občianske právo)

Dobrý deň, rad by som vedel ako postupovať. Moja advokátka mi vôbec nevie poradiť a tvrdí mi, že sa nedá nič robiť len čakať. Po rozvode takmer dva roky trvalo vysporiadanie BSM, v ktorom exmanželka nakoniec vďaka ignorácii sudkyne a nakoniec aj mojej rezignácii získala takmer všetok majetok, najmä však byt v hodnote cca 150tis. Eur, 20tis. Eur úspory, ktoré si tesne pred podaním žiadosti o rozvod previedla na nejaký cudzí nezistený účet, čo ma však najviac mrzí a potrebujem vyrieši, aj 1/4 rodičovského domu (domu mojich rodičov), ktorý sme bohužiaľ získali počas manželstva, cca pred 10 rokmi fiktívnou kúpnou zmluvou, ktorá zastierala iný právny úkon - dokladovanie úveru stavebnej sporiteľni, ktorý sa dal dokladovať rôznymi spôsobmi. Vtedy bolo najjednoduchšie to urobiť fiktívnou kúpou domu. Súčasťou tohto bolo aj darovanie 1/2 domu mojej sestre, my ako manželia sme "kúpili" druhu 1/2. Rodičia si tým v podstate vyriešili dedičstvo za života a mne pomohli vybaviť úver. V notárskej zápisnici sa vtedy zároveň uviedlo, že moji rodičia majú doživotné právo v dome bývať, čo malo byť uvedené aj na katastri ako ťarcha. Bohužiaľ, notár, ktorý dával podanie na kataster, tento fakt opomenul a ťarcha tam nie je, čo sme zistili až pri súdnych pojednávaniach. Súd absolútne nerešpektoval dôkazy, zmluvy, svedecké výpovede, rovnako pri "ukradnutých úsporách", ani pri tomto. BSM súd ukončil tým (na môj návrh), že exmanzelkin nárokovaný podiel 1/4 sa prepíše na nášho maloletého syna darovaním, tento úkon však za maloletého musí schváliť súd. Od vtedy prešiel takmer rok a nič sa neudialo. Exmanželka má byt prepísaný len na seba, dom je napísaný na mňa, sestru a exm. v pomere 1/2:1/4:1/4. Ja mám novú rodinu, druhé dieťa, bývam v podnájme, sestra má vlastný dom. Rodičia dôchodcovia bývajú v obrovskom dome s obrovskou záhradou, ktorý nevládzu financovať ani sa oň starať, avšak vďaka ex. s ním nemôžu nič robiť, nič by im nepodpísala. Naopak, posiela na nich udania, keď sa dozvie cez nášho syna, že niečo robia, že ona nedala súhlas, a že určite sfalšovali jej podpis, či sú ohlásené udržiavacie práce a podobne. Odmieta participovať finančne na údržbe a réžii, dokonca ani domovú daň neplatí, platili sme to za ňu. Keď na ňu vyvíjame nátlak, vyhráža sa, že jej moji rodičia budú platiť nájom. Napriek čestnému vyhláseniu, že 3 roky po vklade do katastra mi nezruší trvalé bydlisko v byte, zrušila mi ho ani nie týždeň po vklade, bez môjho vedomia. Niekoľko mesiacov som mal neplatné doklady, trv. pobyt prihlásený na mestskom úrade bez toho, aby som to vedel. Prišiel som na to až pri vybavovaní úveru na svoje bývanie, čo mi samozrejme zničilo šance a skomplikovalo život ako fyz. osobe, zivnostnikovi aj konateľovi s.r.o. a spôsobilo aj dosť vysoké finančne náklady pri/po vybavovaní nového trv. pobytu. Po oznámení exmanželke, že to dám na súd, podala na mňa ešte aj oznámenie na polícii, že ju obťažujem a vyhrážam sa jej. Samozrejme bez dokladov a s tým, že ja som vysvetlenie k podaniu aj svoju obhajobu obstál výborne na základe dokladov a komunikácie, ktorú som vedel ukázať. Viem, že je to komplikované, ale čo by som mal urobiť preto, aby som vyriešil prepis jej podielu na dome na syna čím skôr? Aj keď to veľmi nezľahčí situáciu, pretože aj tak, ona ako zákonný zástupca syna bude robiť naprieky stále a nikdy nepodpíše ani povolenie k predaju domu, ani nič iné. Existuje ešte nejaký spôsob zvrátiť tento stav a vrátiť 1/2 domu rodičom? Existuje spôsob ako dopísať ťarchu do katastra? Opäť, ona to ako aktuálny spolumajiteľ nepodpíše, napriek tomu, že to mame v kúpnej zmluve. Je to absurdná situácia, kde jeden amorálny človek drží v šachu 3 rodiny a je spolumajiteľom rodinného majetku po generácie, o ktorý sa zároveň vôbec nestará, naopak, znemožňuje jeho udržanie a zveľaďovanie. Ďakujem pekne za prípadnú odpoveď.

Odpoveď: Prieťahy v súdnom konaní

(odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Dobrý deň, je veľmi ťažké posúdiť Vašu situáciu bez toho, aby som videl doklady. Pokiaľ však máte advokátku, táto by mala poradiť a vedieť odpovedať na Vaše otázky. Pokiaľ ide o trvanie súdneho konania, tak toto závisí často od sudcu, ktorý má vec pridelenú. Niekedy sa to naozaj nedá ovplyvniť. Je tu možnosť iba písať žiadosti o urýchlene rozhodnutie vo veci, pričom svoju žiadosť je vhodné dobre odôvodniť.


Podotázka: Prieťahy v súdnom konaní (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som vás pekne poprosiť o radu. Od prvého podania o zvýšenie výživného ubehli už 3 roky a až po tomto období sa ukončilo moje konanie týkajúce sa zvýšenia výživného na maloleté dieťa. Rád by som podal podnet predsedovi súdu s otázkou, či nešlo vo veci o zbytočné prieťahy v konaní. Je možné podať takýto návrh predsedovi súdu, aj keď sa môj spor o zvýšenie výživného už ukončil? Konkrétne sa to odohralo v septembri 2016. Existuje nejaké časové obmedzenie na podanie takéhoto podnetu, alebo sa takýto podnet musí podať len vtedy, keď proces ešte stále prebieha? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prieťahy v súdnom konaní

(odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň

podľa § 62 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch: “1) Sťažnosť môže podať účastník konania alebo strana v konaní. Sťažnosť na postup súdu môže smerovať proti porušovaniu práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušovaniu zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami, súdnymi úradníkmi alebo zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva.

2) Anonymné sťažnosti sa nevybavujú.

3) Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu; to neplatí, ak sa obsahom svojej sťažnosti dopustí trestného činu alebo priestupku.” Zákon hovorí len o účastníkoch konania alebo o strane v konaní. 

 

Pokiaľ bol súdny spor ukončený, slovenský Ústavný súd viackrát rozhodol, že už nie je možné žiadať rozhodnúť o priaťahoch konaní. 

 

Európsky súd pre ľudské práva však rozhoduje opačne. V kancelárii som mal prípad, kedy už bolo skončené súdne konanie na krajskom súde neuplynuli však dva mesiace od rozhodnutia súdu, podali sme návrh na Ústavný súd, Ústavný súd našu sťažnosť zamietol. Európsky súd pre ľudské práva nám vyhovel a priznal klientovi náhradu trov aj nemajetkovej ujmy.

 

 


Podotázka: Prieťahy v súdnom konaní (Občianske právo)

Dobrý deň, už 5 rokov trvá súdne konanie vo veci znásilnenia, celých týchto 5 rokov som bojovala bez právnika, pretože som nechcela žiadne finančne odškodnenie tak mi bolo oznámené, že ja advokáta nepotrebujem. S tým, že som to rešpektovala som sa ako poškodená zúčastnila psychologického vyšetrenia nariadeného ešte vyšetrovateľom, celý ten čas sa obžalovaní nedostavovali na súdne konania, raz jeden potom druhý, Sudca rozhodol, že budú predvolávaní za prítomnosti policajtov. Keďže sa aj tak stalo, tak po 4-roch rokoch stáleho pripomínaniu si skutku a chodenia na otočku na súd, som mohla konečne pred súdom vypovedať, nasledovali výsluchy svedkov, kde za prítomnosti môjho rodinného príslušníka sudca zdôraznil, že za dobu súdneho konania jeden obžalovaný znovu spáchal trestný čin, za ktorý už sudca hovoril o sadzbách odňatia slobody. Po tomto poslednom súdnom pojednávaní, na ktoré som po mojej výpovedi už chodiť nemusela, nakoľko som už po tak dlhej dobe nechcela stretávať obžalovaných a psychicky som to začala zle znášať, pretože útoky na moju osobu, či už na sociálnych sieťach alebo pri stretavke mňa ako vodiča a obžalovaného ako chodca, nikoho nezaujímali tak ako vlastne celý prípad. Keďže sudca mal už rozhodnúť stala sa vec kedy som volala na súd a bolo mi povedané, že na súd sa musím znova dostaviť a znova vypovedať, pretože senát prísediacich sa zmenil a musia to počuť od znova. No a v tedy som si už povedala, že mám toho dosť, jednám vždy slušne, žijem na úrovni, nemám žiadne problémy, študujem, vždy som sa na súd dostavila tak ako bolo súdne konanie určené. Oni majú problémy, nechodili na súdne pojednávania, vo všetkých drogových kauzách je spomenuté ich meno, predtým mali podmienky. Tak kde je spravodlivosť? Viem, že aké životy žijeme nikoho nemusí zaujímať a každý aj slušný pochybí, ale do kedy mám čakať? Kým sa niečo nestane? Nemám sa na koho obrátiť stále som mala pocit, že ved práve súd vyrieši všetko dôkladne bez prieťahov a hlavne čestne. Ďakujem pekne, chcela by som len vedieť názor, či je zrejme usúdiť z tohto mala, či jednanie je čestné a zákonné alebo ho môžem považovať ako prieťahy v konaní? Ďakujem ešte raz. Pekný deň.

Odpoveď: Prieťahy v súdnom konaní

(odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň

podľa Vášho popisu nie je zrejmé, či sa jedná o prieťahy v konaní. Bohužial sa stáva, že súdy trestné veci prejednávajú dlhšiu dobu. 

 

Taktiežneprítomnosť obžalovaných môže súd zabezpečiť len predvedením a to ako píšete to už bolo uskutočnené. Bohužial pokiaľ sa zmení senát alebo sudca (z dôvodu napr. smrti, príp. zmeny a pod.) je potrebné urobiť všetky úkony odznova ak obžalovaní nesúhlasia s tým, aby sa vykonané úkony nemuseli opakovať.


Trápi vás "Prieťahy v súdnom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prieťahy v súdnom konaní (Občianske právo)

Rada by som si dohodla konzultáciu, avšak až keď budem mať fotokópie z priebehu celého súdneho konania, ktoré sme urobili pri nahliadnutí do súdnych spisov. Môžem sa potom ozvať?

Odpoveď: Prieťahy v súdnom konaní

(odpoveď odoslaná: 12.02.2017)

Dobrý deň, samozrejme sa môžete ozvať, radi Vám poskytneme právnu pomoc. Stačí ak si prostredníctvom našej stránky dohodnete termín konzultácie. Formulár na objednanie osobného stretnutia nájdete na našej stránke tu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prieťahy v súdnom konaní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.