Máte
otázku?

Potrebujem advokáta?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Potrebujem advokáta?

Dobrý deň. V marci mám naplánované pojednávanie v prípade týrania blízkej a zverenej osoby, kde vystupujem ako poškodená strana. Nemám však dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie advokáta. Mohli by ste mi poradiť, či by som zvládla pojednávanie aj bez právnickej pomoci, alebo znáte niekoho, kto by mi mohol pomôcť? Ďakujem za odpoveď. Som naozaj zúfalá.

Odpoveď: Potrebujem advokáta?

Dobrý deň, to, či potrebujete advokáta závisí od toho, ako sa cítite na to, či by ste to zvládli aj sama a tiež to závisí od toho, aký trest Vám hrozí. Ak Vám hrozí nepodmienečný trest odňatia slobody, odporúčam advokáta si zvoliť aspoň na jedno súdne pojednávanie.

Advokáta však musíte kontaktovať čo najskôr, aby mal možnosť sa pripraviť na pojednávanie a naštudovať si celý spis.

Trápi vás "Potrebujem advokáta?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Potrebujem advokáta? (Trestné právo)

Dobrý deň, dnes bola u mňa polícia s tým, že majú záznam, ako som volal nejakej osobe - asi obvinenej, podľa môjho odhadu - a zavolali ma na výsluch ako svedka. Pravdou však je, že danú osobu ani nepoznám a som si istý, že som jej ani nevolal. Nevieš, ako mám ďalej postupovať a požiadam teda o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Potrebujem advokáta?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že ste boli predvolaný ako svedok, tak sa pravdepodobne nemáte čoho obávať. Orgánom činným v trestnom konaní opíšte situáciu tak ako je. V prípade, že budete vypovedať pravdivo, tak Vám v zásade žiadny postih nehrozí. V prípade, ak by ste výpoveďou privodili nebezpečenstvo sebe alebo blízkej osobe v zmysle ust. § 130 Trestného poriadku máte právo odoprieť výpoveď:

(1) Právo odoprieť výpoveď ako svedok má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Ak je obvinených viac a svedok je v uvedenom pomere len k niektorému z nich, má právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len vtedy, keď nemožno oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým je svedok v tomto pomere.   (2) Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.   V zmysle trestného poriadku ust. § 129, taktiež platí zákaz výpovede, ak by ste svojou výpoveďou prezradili nejakú utajovanú skutočnosť alebo porušili povinnosť mlčanlivosti.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Potrebujem advokáta? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či potrebujem advokáta pri podaní žaloby voči rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, alebo či môžem podať žalobu sám. Ďakujem a s pozdravom, O.

Odpoveď: Potrebujem advokáta?

(odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 49 Správneho súdneho poriadku Vás v konaní nemusí zastupovať advokát a žalobu môžete podať aj sám :

"(1) Žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na správnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby. Splnomocnenie udelené advokátovi nemožno obmedziť.

(2) Žalobca nemusí byť zastúpený podľa odseku 1.

a) vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu podľa § 12,

b) v konaní podľa § 6 ods. 2 písm. b) až e), g) a i), /naša pozn. : písm  c/ : správnych žalobách v sociálnych veciach,/

c) v konaní o správnej žalobe vo veciach slobodného prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu,

d) ak je žalovaným Centrum právnej pomoci.

(3) Advokát je oprávnený dať sa v konaní zastupovať iným advokátom."

 

Z dôvodu  ochrany práv v konaní odporúčame využiť služby advokáta.


Podotázka: Potrebujem advokáta? (Trestné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa informoval, či je potrebné mať právneho zástupcu pri súde o výživnom. Zároveň by som sa chcel opýtať, koľko by to stálo. Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Potrebujem advokáta?

(odpoveď odoslaná: 03.02.2017)

Dobrý deň, v konaní o určenie výživného nemusíte mať advokáta, nie je to podmienkou. Pokiaľ však viete, že by mohol nastať nejaký problém a matka by mohla žiadať viac ako sú Vaše možnosti, potom je dobre minimálne sa poradiť s advokátom.

V našej kancelárii poskytujeme aj zadarmo právne konzultácie v trvaní 15 minút. Ak máte záujem môžete sa objednať priamo na našej stránke (ficek.sk) vpravo hore.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Potrebujem advokáta?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.