Máte
otázku?

Ochrana osobných údajov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Trnava

Otázka: Ochrana osobných údajov

Dobrý deň. V našom meste sú zriadené internetové noviny. Pred časom som sa na ich stránke zaregistroval, no zistil som, že moje kontaktné údaje boli verejné aj pre neregistrovaných používateľov. Prevádzkovateľovi som poslal úradnú zásielku so žiadosťou o vymazanie údajov a zrušenie môjho profilu. Zásielku si však neprevzali, a preto som im poslal list s rovnakou žiadosťou. Neskôr som na Facebooku komunikoval so šéfredaktorom, ktorý je zároveň majiteľom novín a ten mi oznámil, že mojej žiadosti nevyhovie. Tvrdil, že si musím zaplatiť za zrušenie. Rád by som sa informoval, ako mám v danej situácii postupovať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ochrana osobných údajov

Dobrý deň. Pokiaľ majú Vaše zverejnené kontaktné údaje charakter osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom nejde o spracovanie osobných údajov, kedy sa na to nevyžaduje súhlas, alebo ak ste súhlas na spracovanie osobných údajov nedali, prípade ste ho odvolali, môžete sa s podnetom obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Podnet, resp. návrh na začatie konania musí obsahovať náležitosti uvedené v § 63 ods. 2 spomenutého zákona.

Vzhľadom na to, že bližšie nepoznám skutkovú situáciu Vašej veci, považujem za potrebné dať Vám dať do pozornosti aj § 10 ods. 3 písm. a) spomenutého zákona, podľa ktorého: „Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu jeho činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na takýto účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti a súkromia alebo takéto spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.“

Trápi vás "Ochrana osobných údajov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ochrana osobných údajov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mala som priateľa, s ktorým máme 8-ročného syna. Priateľ bol ženatý a v manželstve mal dvoch dospelých synov. Pred rokom zomrel a ja som na výročie jeho smrti dala na svoj FB profil niekoľko spoločných obrázkov a pár spomienkových slov. Nato mi zavolala rodina môjho priateľa s tým, že ako dediči si to nepriajú. Tvrdili, že to musím stiahnuť, v opačnom prípade to budú riešiť súdnou cestou ako porušenie osobných práv. Povedala som im, že aj môj syn je dedič a že má tie isté práva ako oni. Nato odpovedali, že oni sú traja a on je sám. V reakcii na to som príspevok prehodila do súkromnej skupiny. Chcela by som sa opýtať, či je skutočne tak, že môj syn nemá rovnaké práva ako jeho dvaja synovia. Má otca uvedeného v rodnom liste, je mu priznaný sirotský dôchodok a my sme s priateľom boli spolu 20 rokov. Keď donesieme na hrob kvety alebo zapálime sviečku, všetko ihneď vyhodia a odstránia. Pozostalosť po priateľovi ešte nie je ukončená, pretože manželka s dospelými synmi presunula majetok už po smrti. Toto však ešte riešime právnou cestou, ale to nie je predmetom mojej otázky. S pozdravom.

Odpoveď: Ochrana osobných údajov

(odpoveď odoslaná: 03.12.2022)

Dobrý deň, vyslovujeme svoj právny názor na zverejnenie fotiek priateľa na FB a to ten,, že vzhľadom na okolnosť, že ste neboli manželia, toto právo Vám ako jeho priateľke i keď on bol otcom Vášho dieťaťa, nemáte.

Platí ust. § 12 ods. 1 Obč. zákonníka :

"Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením."

Ďalej platí ust. §  15 Obč. zákonníka :

"Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať právo na ochranu jej osobnosti manželovi a deťom, a ak ich niet, jej rodičom."
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ochrana osobných údajov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, či by sa mohli zneužiť nasledujúce informácie o mojej osobe: meno, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, bydlisko, opis osoby a fotografie. Všetko som uvedla na jednej stránke. Na konci dokumentu bola otázka, či súhlasím so spracovaním osobných údajov, ktorú som potvrdila kladným odpoveďou. Pod tým vyhlásením som taktiež uviedla: "Vyplnením a odoslaním tohto dotazníka dávam súhlas so spracovaním a uložením mnou poskytnutých údajov v databáze agentúry, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlasím tiež so zverejnením mojich fotografií na webovej stránke agentúry a na reklamné a propagačné účely s príslušnými osobnými údajmi." Budem vďačná za odpoveď.

Odpoveď: Ochrana osobných údajov

(odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň

samozrejme tieto údaje je možné zneužiť, pokiaľ by ich agentúra poskytla 3.osobe alebo by sa jednalo o nejakú neserióznu firmu (agentúru). Je však bežné, pokiaľ je to potrebné, že firmy požadujú osobné údaje s tým, že s ich spracovaním musíte súhlasiť, čo ste aj urobili. Dali ste súhlas, aby Vaše údaje boli spracované v rámci agentúry.

 

Máte však možnosť tento svoj súhlas odvolať. Urobte tak písomne doporučeným listom na adresu osoby, ktorá žiada o spracovanie vašich osobných údajov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ochrana osobných údajov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.