Návrh exekúciu a odporovateľné právne úkony


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Návrh exekúciu a odporovateľné právne úkony

Dobrý deň, požičal som 'kamarátovi' 6400 e, z ktorých mi vrátil 400 a následne sa do nekonečná len vyhováral, stále tvrdil, že už zaplatí ale peniaze stále nikde, tak, keďže je zmluva robená formou not. Zápisnice rozhodol som sa ho dať na exekúciu. Lenže ako som sa dozvedel pred pár týždňami, on už na sebe exekúciu má, pričom v notárskej zápisnici je súčasťou aj vyhlásenie, že dlžník nemá žiadne exekúcie alebo dlhy, ktoré by mohli znemožniť platenie pohľadávky, čo znamená, že ma vedome oklamal. Chcel by som sa opýtať aké sú v tomto prípade možnosti. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Návrh exekúciu a odporovateľné právne úkony

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že možnosťou je podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu, nakoľko Váš priateĺ už v čase požičania peňazí vedel, že tieto nebude môcť splácať. Či to bude viesť k tomu výsledku, že Vám peniaze obratom vráti v lehote splantosti podľa notárskej zápisnice je ale otázne. 

Pokiaľ ste podali návrh na vykonanie exekúcie  je treba pokračovať v exek. konaní. 

Možnosťou ako rýchlejšie zistiť resp. zaistiť majetok kamaráta, je zistiť, či v v tomto čase nedaroval alebo nepredal jemu patriaci nehnuteľný alebo hnuteľný majetok napr. na rodinného príslušníka, na manželku a podobne a aby týmto spôsobom dosiahol toho času nevymožiteľnosť  dlhu /napr. katasterportal.sk/. Následne o týchto prevodoch informujte súdneho exekútora, zo zákona totiž platí, že tieto úkony sú zo zákona právne neúčinné a súdny exekútor môže postihnúť výkonom rozhodnutia aj tieto veci či už hnuteľné alebo nehnuteľné.

Podľa ust. § 61d/ exek. poriadku platí :

"Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii

(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.

(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Návrh exekúciu a odporovateľné právne úkony (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Dna 22. 03. 2017 bola voči mne podaná exekúcia z dôvodu daňového nedoplatku vo výške 4, 89 e. Dna 27. 10. 2017 vydal súd poverenie na začatie exekúcie. Mne ako povinnej bolo 26. 08. 2019 doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Ja som o exekúcii nevedela a medzičasom som dlh vyplatila, ale oprávnený o tom neupovedomil exekútora. Preto som sa voči exekúcii dna 03. 09. 2019 odvolala a zároveň aj oprávnený podal návrh na zastavenie exekúcie. Dna 21.02.2020 prebehlo súdne konanie vo veci môjho odvolania voči exekúcii. Keď som kontaktovala exekútora, povedal mi, že so spisom stále nemôže "hýbať" nakoľko ešte neprebehlo súdne konanie vo veci podania zastavenia exekúcie oprávneným.
Chcela by som sa opýtať, či v zmysle Zákona č. 233/2019 Z. z. sa moja exekúcia považuje za starú exekúciu, a či nie je možné zastavenie starej exekúcie ak ju navrhol oprávnený exekútorom alebo ak už teda je na súde, musí tento prebehnúť a až potom môže exekútor konať.
Ďakujem. S pozdravom Milka

Odpoveď: Návrh exekúciu a odporovateľné právne úkony

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.03.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že suma 4,89 € titulom daňového nedoplatku bola Vami uhradená.

Na Váš prípade nie je možné aplikovať ust. zákona o ukončení niektorých exekučných konaní, keďže ste dlžnú sumu uhradili.

Z otázky vyplýva, že vo veci bolo súdne pojednávanie dňa 20.02.2020, preto odporúčame len požiadať súd, aby vyhotovil príslušné uznesenie- súd môžete kontaktovať a zistiť stav vyhotovenia písomného uznesenia cez informačné centrum prísl. súdu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk