Môžem byť trestne zodpovedná za falšovanie podpisu na príkaz zamestnávateľa?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Môžem byť trestne zodpovedná za falšovanie podpisu na príkaz zamestnávateľa?

Dobrý deň, pred viac ako 3 rokmi som pracovala u bývalého zamestnávateľa, ktorý mi prikázal sfalšovať podpis na výplatnej listine, ktorá sa odovzdávala na úrad práce kvôli žiadosti o preplatenie nákladov na mzdy. Teraz ho vyšetruje Národná kriminálna agentúra vo veci prečinu poškodzovania záujmov EU a ja som predvolaná ako svedok. Môžem výpoveďou ohroziť aj seba? Ak áno, musím tým pádom vypovedať? Nie je táto vec už premlčaná? Ak nie, aký najvyšší trest mi hrozí? Ďakujem veľmi pekne za pomoc.

Odpoveď: Môžem byť trestne zodpovedná za falšovanie podpisu na príkaz zamestnávateľa?

Dobrý deň, bez oboznámenia sa so všetkými skutkovými okolnosťami Vášho prípadu nemôžem vylúčiť Vašu trestnú zodpovednosť za trestný čin Poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, aj vzhľadom na viaceré skutkové podstaty tohto trestného činu uvedené v ustanoveniach § 261 až 263 Trestného zákona. V zmysle § 130 ods. 2 Trestného poriadku platí, že svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Ak máte pochybnosti o možných trestnoprávnych následkoch svojho konania, máte s odkazom na uvedené ustanovenie, právo odoprieť vo veci vypovedať. Minimálna premlčacia doba, kedy zaniká trestnosť činu, je v trvaní troch rokov. Táto doba sa predlžuje v závislosti od výšky trestnej sadzby trestu odňatia slobody, ktorú na konkrétny trestný čin je možné aplikovať.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môžem byť trestne zodpovedná za falšovanie podpisu na príkaz zamestnávateľa? (Trestné právo)

Zamestnávateľ sfalšoval môj podpis na prezenčnej listine - školenie požiarna ochrana a požiarne hliadky. Školenie nebolo ani zrealizované. Čo môžem urobiť?

Odpoveď: Môžem byť trestne zodpovedná za falšovanie podpisu na príkaz zamestnávateľa?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2020)

Dobrý deň,
predmetnú skutočnosť môžete nahlásiť napríklad príslušnému Inšpektorátu práce, nakoľko v tomto prípade dochádza najmä k porušeniu predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Oni posúdia, či došlo k porušeniu predpisov týkajúcich sa BOZP.

Rovnako mohlo dôjsť k nezákonnému nakladaniu Vašich osobných údajov (v prípade, že zamestnávateľ v rozpore s príslušnými predpismi poskytol tieto údaje tretej osobe).

Sfalšovanie Vášho podpisu môžete nahlásiť polícii, ktorý skutočnosť preveria a následne konanie Vášho zamestnávateľa právne kvalifikujú ako trestný čin alebo priestupok (s ohľadom na to, že zrejme došlo k sfalšovaniu viacerých podpisov).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku