Ide o nutnú obranu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 23. 3. 2016

Otázka: Ide o nutnú obranu?

Dobrý deň. Chcem sa spýtať ak osoba A napadla prvá osobu B a osoba B v obrane mu to vrátila, no osoba A skončila s následkami na liečenie viac ako sedem dní (jedna rana), čo z toho bude mať osoba B? Žiadny svedkovia, no osoba B (prvá napadnutá) má odfotené správy zo soc. siete ako sa k prvému útoku priznáva osoba A. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ide o nutnú obranu?

Dobrý deň. Vaša otázka je príliš stručná na to, aby bolo možné vysloviť jednoznačný právny názor. Bez ohľadu na uvedené, v prípadnom trestnom konaní bude potrebné posúdiť, či osoba B konala v nutnej obrane alebo nie. Nutná obrana je upravená s ustanovení § 25 Trestného zákona, pričom výklad k tomuto inštitútu podáva aj judikatúra. Napr. podľa R II/1965: „Stav nutnej obrany je dôvodom vylučujúcim nebezpečnosť činu pre spoločnosť a jeho nedovolenosť, takže čin uskutočnený v nutnej obrane nie je trestným činom a nemôže byť postihnutý trestnom ani inou sankciou. O nutnú obranu nejde vtedy, keď sa útok fakticky skončil alebo keď páchateľ reaguje na útok takým spôsobom, že útok v skutočnosti odpláca, a nie odvracia.“ Pre úplnosť si dovoľujem dodať, že pokiaľ by sa aj v rámci prípadného trestného konania nepreukázalo konanie v nutnej obrane, môže byť konanie osoby B považované za tzv. exces z nutnej obrany, ktorý môže byť podľa ustanovenia § 36 písm. i) Trestného zákona poľahčujúcou okolnosťou.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk