Darovala som im dom a teraz ma chcú vysťahovať


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Nitra
Odpovedané dňa: 24. 9. 2015

Otázka: Darovala som im dom a teraz ma chcú vysťahovať

Darovala som svojej dcére a jej manželovi rodinný dom darovacou zmluvou s tým, že tam budem mať doživotné právo a teraz ma chcú súdnou cestou z domu vysťahovať. Podávajú na mňa rôzne trestné oznámenia za činy, ktoré som nevykonala. Chcú ma dostať preč z domu, ale ja nemám kam ísť a psychicky som na tom už zle. Snažím sa s nimi vychádzať, ale oni to ignorujú. Trvajú na tom, aby som sa vysťahovala. Čo môžem v tomto smere podniknúť. Veľmi pekne Vám dakujem za radu.

Odpoveď: Darovala som im dom a teraz ma chcú vysťahovať

Dobrý deň, ak by sa Vaša dcéra chcela na súde domáhať zrušenia vecného bremena (práva na dožitie) musela by preukázať splnenie zákonných podmienok upravených v ustanovení § 151p Občianskeho zákonníka (zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného). V takých prípadoch súd môže (ale nemusí) zrušiť alebo obmedziť vecné bremeno za primeranú náhradu.

Vo Vašej situácii však môžete konať i Vy. Ako darca máte právo domáhať sa vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k Vám alebo členom Vašej rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy (ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka). Z Vášho opisu mám za to, že obdarovaní (Vaša dcéra a jej manžel) sa k Vám správajú tak, že tým hrubo porušujú dobré mravy. Je dôležité upozorniť na to, že i toto právo sa po uplynutí troch rokov premlčí. Premlčacia doba začína plynúť odo dňa keď sa k Vám začali správať takým spôsobom, ktorým hrubo porušujú dobré mravy (napr. odo dňa keď na Vás začali podávať trestné oznámenia alebo sa k Vám začali zle správať). Ak by Vám nechceli dar dobrovoľne vrátiť, môžete sa vrátenia daru domáhať na súde.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk