Chcem odkúpiť záhradu, ako postupovať?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Nitra
Odpovedané dňa: 19. 4. 2016

Otázka: Chcem odkúpiť záhradu, ako postupovať?

Dobrý deň. Chcem odkúpiť od susedky záhradu a neviem v akých cenových limitoch sa môžem pohybovať. Ona zatiaľ nepovedala konkrétnu sumu za 1m². Záhradu užívali už moji svokrovci 40 rokov a teraz ja. Vlastníkom záhrady je len jedna osoba - suseda. Taktiež ma zaujíma, kto má platiť zameranie pozemku a vypracovanie geometrického plánu. Pozemok sa nachádza v regióne Liptov neďaleko Ružomberka. Ďakujem za rady.

Odpoveď: Chcem odkúpiť záhradu, ako postupovať?

Dobrý deň, v rámci súkromnoprávnych vzťahov v našom právnom poriadku platí zmluvná sloboda, tzn. že v rámci zmlúv, resp. dohôd účastníkov je možné upraviť vzťahy ľubovoľne v rozsahu, ktorý nie je v zákone upravený kogentne (tzn. že od zákonnej úpravy nie je možné odchýliť sa). V žiadnom zákone nenájdete ustanovenie, ktoré by upravovalo, kto má pri kúpnych zmluvách na nehnuteľnosť platiť náklady súvisiace so zameraním, správnymi poplatkami... Úprava týchto vzťahov v rámci kúpnej zmluvy je výlučne na účastníkoch zmluvy. Je možné dohodnúť sa rôznymi spôsobmi. Najčastejším prípadom hradenia podobných nákladov je ich spoločná úhrada predávajúcim a kupujúcim v pomere 1/2. Zákon však nevylučuje ani možnosť upraviť úhradu týchto nákladov tak, že ich uhradí kupujúci a následne sa ich výška započíta na kúpnu cenu nehnuteľnosti.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk