Prví nájomníci v byte

Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 2. 1. 2017

Otázka: Prví nájomníci v byte

Dobrý deň. Moja otázka sa týka novo uzatvoreného nájmu bytu v novo otvorenom bytovom dome. Ako prvý nájomníci máme zaplatiť pripojovací poplatok na el. hodiny vo výške 207 €. Moja otázka znie, máme právo na preplatenie tejto sumy alebo pravo na zľavu z nájmu?

Odpoveď: Prví nájomníci v byte

Dobrý deň. V každom zmluvnom vzťahu je dôležité predovšetkým znenie samotnej zmluvy, v tomto prípade nájomnej zmluvy. Pokiaľ je zmluvne dohodnuté, že tento poplatok, resp. náklady spojené s pripojením elektrických hodín máte ako prví nájomníci znášať Vy, mám za to, že nemáte nárok na preplatenie tejto sumy alebo na zľavu z nájomného.

Na druhej strane ak ste sa s prenajímateľom nedohodli na tom, kto bude tento poplatok znášať, som toho názoru, že spomenutý poplatok by mal znášať práve prenajímateľ. V zmysle ustanovenia § 687 Občianskeho zákonníka: „Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.“ Domnievam sa, že dodávka elektriny vrátane zabezpečenia pripojenia elektrických hodín sú nevyhnutné na to, aby bol byt spôsobilý na riadne užívanie.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Prevod a prechod podielu na byte
Výpoveď zmluvy a pieseň v byte
Bývanie po rozvode v spoločnom byte
Darovanie podielu na byte v inej výške
Bývanie v byte mojej sestry a vyhrážky
Aké sú práva nefajčiara vo vlastnom byte?
Ako vysporiadať hypotéku na byte vzniknutú za trvania manželstva?
Mám nárok na vrátenie nákladov na opravy v byte zo spoločenstva vlastníkov bytov?
Musím sa podieľať na údržbe spoločných priestorov v bytovom dome aj keď v byte nebývam?
Vplyv vecného bremena na trhovú cenu bytu pri predaji

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 15 29 43 57 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):