Je nutná zmena priezviska po cirkevnej anulácii?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 19. 12. 2016

Otázka: Je nutná zmena priezviska po cirkevnej anulácii?

Dobrý deň. Zaujíma ma, či je nutné zmeniť si priezvisko späť na dievčenské po anulácii manželstva katolíckou cirkvou (dodatočne po civilnom rozvode)? Civilný rozvod sa konal na konci augusta 2015, na ktorom nás súd rozviedol. Od dátumu rozvodu nemáme s ex-manželom voči sebe žiadne právne ani majetkové záväzky, nemáme ani spoločné deti. Po rozvode som sa rozhodla nevrátiť sa späť k dievčenskému priezvisku, čiže ponechala som si priezvisko ex-manžela. Aktuálne (viac ako rok po civilnom rozvode) sa ex-manžel rozhodol, že chce manželstvo anulovať z cirkevného hľadiska. V prípade, že by katolícka cirkev manželstvo anulovala, budem z nejakého dôvodu z právneho hľadiska nútená meniť si priezvisko späť na dievčenské? Ďakujem.

Odpoveď: Je nutná zmena priezviska po cirkevnej anulácii?

Dobrý deň, nie, zmena priezviska nie je nutná, môžte zostať pri svojom súčasnom priezvisku. Nikto Vás nemôže donútiť k tomu, aby ste zmenili svoje priezvisko. 


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):