Dedenie nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve

Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 3. 1. 2017

Otázka: Dedenie nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve

Mám byt v mojom osobnom vlastníctve (nie spoločne s manželom), ktorý som zdedila po mojej zomrelej sestre. V prípade mojej smrti ako sa bude tento byt dediť? Máme dospelého slobodného syna. Bude sa deliť medzi manžela a dieťa alebo byt - nehnuteľnosť zdedí len syn?

Odpoveď: Dedenie nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, či zriadite závet alebo nie. V prípade, že závetom nebudete disponovať svojím majetkom, tak sa bude dediť podľa zákona. V tzv. prvej zákonnej skupine dedia manžel a potomkovia poručiteľa rovnakým dielom. Tzn. že Váš byt zdedia spolu do podielového spoluvlastníctva, každý v podiele 1/2 (ak sa v rámci dedičského konania nedohodnú inak alebo niektorý z nich neodmietne dedičstvo). Ak chcete docieliť, aby celý Váš byt (prípadne i ďalší majetok) zdedil výlučne Váš syn, odporúčam Vám zriadiť závet, v ktorom celý Váš majetok odkážete svojmu synovi. V závete nie je možné opomenúť iba tzv. neopomenuteľných dedičov (potomkov). Ak teda bude mať závet všetky zákonné náležitosti (odporúčam Vám závet zriadiť priamo u notára), zdedí všetok Váš majetok Váš syn.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Zdedí moja budúca manželka byt?
Môže byť nehnuteľnosť písaná len na mňa?
Ako to bude s dlhmi po zrušení BSM a prípadnej smrti?
Budeme dediť aj dlhy?
Problémy pri kúpe nehnuteľnosti
Dedenie pasív ak nezdedil žiadne aktíva
Je možné vrátiť nehnuteľnosť?
Reklamácia nehnuteľnosti
Predaj nadobudnuteho bytu v osobnom vlastnictve
Ako správne spísať závet?

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 5 9 12 16 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):