POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ?

Je správca konkursnej podstaty verejný činiteľ od roku 2008? Ďakujem, čakám.

Odpoveď: Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ?

Dobrý deň,

definíciu verejného činiteľa ponúka § 128 Trestného zákona, podľa ktorého Verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor alebo iná osoba zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník ozbrojených síl, osoba v služobnom pomere, starosta, predseda vyššieho územného celku, poslanec orgánu územnej samosprávy, štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy, notár, súdny exekútor, člen lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, ktorá má oprávnenie člena stráže prírody, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. Verejným činiteľom je aj sudca alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu činného v trestnom konaní iného štátu, orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvoreného spoločne členskými štátmi Európskej únie, ak na území Slovenskej republiky vykonáva úkony trestného konania takého štátu alebo orgánu; pre jeho ochranu sa podľa ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby úkony trestného konania vykonával v súlade s medzinárodnou zmluvou alebo so súhlasom orgánov Slovenskej republiky.

Správca konkurznej podstaty nemá v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia postavenie verejného činiteľa.

Trápi vás "Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Nedávno som si zakúpil byt a po nasťahovaní som zistil, že v našom bytovom dome žijú ľudia, ktorí neplatia nájom. Momentálne sú z dôvodu dlžníkov obmedzené dodávky tepla a teplej vody. Chcem sa opýtať, ako vynútiť od správcu úspešné vyriešenie situácie s dlžníkmi, tak aby tí, ktorí si riadne platia nájomné, mali zabezpečený požadovaný "štandard" bývania. Tento problém pretrváva už dosť dlhú dobu. S pozdravom.

Odpoveď: Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ?

(odpoveď odoslaná: 06.01.2016)

Dobrý deň, správca má rôzne možnosti, ako vyriešiť tento problém. Najjednoduchsí je podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu a súdne vymáhanie pohľadávky. 

Druhý spôsob je uplatniť zákonné záložné právo a predať byt na dražbe.

Pokiaľ to správca nebude riešiť, potom Vám odporúčam skontaktovať sa so všetkými vlastníkmi a vymeniť správcu bytového domu a určiť iného, ktorý bude tento problém riešiť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň! V roku 1999 som pracoval ako robotník na Poľnohospodárskom družstve, na ktorom bol v roku 2001 vyhlásený konkurz. Krajský súd v Košiciach ustanovil ako správcu konkurznej podstaty advokáta z Prešova. Predpokladám, že uvedený advokát pri súpise majetku si odniesol kompletnú písomnú agendu, vrátane mzdových a evidenčných listov zamestnancov, keďže sa tieto v štátnom archíve nenachádzajú a ja by som ich potreboval na nástup do starobného dôchodku. Rád by som preto danému advokátovi zaslal žiadosť o sprístupnenie týchto informácií v súlade so Zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Sám si žiadosť sformulujem, avšak z § 2 tohto zákona mi nie je zrejmé, či je v tomto prípade advokát povinnou osobou. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ?

(odpoveď odoslaná: 27.08.2015)

Dobrý deň, v prípade konkurzu spoločnosti, ak správca konkurznej podstaty hneď na začiatku pri vyhlásení konkurzu zistí, že spoločnosť nemá dostatočný majetok, ktorý by stačil na úhradu archívu, nie je povinný prebrať všetko účtovníctvo spoločnosti, v takomto prípade sa obráťte na konateľa spoločnosti. Ak však správca prebral účtovníctvo vrátane mzdových listov, pri nástupe do starobného dôchodku Vám chýbajúce mzdové listy vyžiada priamo Sociálna poisťovňa od správcu, avšak môžete ho o to požiadať aj Vy, bez odvolávania sa na zákon č. 211/2000, správca je Vám povinný kópiu z týchto dokladov poskytnúť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.