Máte
otázku?

Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ?

Je spravca konkurznej podstaty verejny cinitel od roku 2008? Dakujem, cakam.

Odpoveď: Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ?

Dobrý deň,

definíciu verejného činiteľa ponúka § 128 Trestného zákona, podľa ktorého Verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor alebo iná osoba zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník ozbrojených síl, osoba v služobnom pomere, starosta, predseda vyššieho územného celku, poslanec orgánu územnej samosprávy, štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy, notár, súdny exekútor, člen lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, ktorá má oprávnenie člena stráže prírody, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. Verejným činiteľom je aj sudca alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu činného v trestnom konaní iného štátu, orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvoreného spoločne členskými štátmi Európskej únie, ak na území Slovenskej republiky vykonáva úkony trestného konania takého štátu alebo orgánu; pre jeho ochranu sa podľa ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby úkony trestného konania vykonával v súlade s medzinárodnou zmluvou alebo so súhlasom orgánov Slovenskej republiky.

Správca konkurznej podstaty nemá v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia postavenie verejného činiteľa.

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Kúpil som byt.Po nasťahovaní som prišiel na to,že v bytovom dome žijú neplatiči. Momentálne sú obmedzené dodávky tepla a teplej vody z dôvodu dlžníkov na nájomnom. Ako donútiť správcu, aby úspešne vyriešil dlžníkov, aby tí, čo si riadne platia nájomné mali požadovaný "štandard" bývania. Daný problém sa ťahá už dosť dlhú dobu. S pozdravom.

Odpoveď: Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.01.2016)

Dobrý deň, správca má rôzne možnosti, ako vyriešiť tento problém. Najjednoduchsí je podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu a súdne vymáhanie pohľadávky. 

Druhý spôsob je uplatniť zákonné záložné právo a predať byt na dražbe.

Pokiaľ to správca nebude riešiť, potom Vám odporúčam skontaktovať sa so všetkými vlastníkmi a vymeniť správcu bytového domu a určiť iného, ktorý bude tento problém riešiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň! V roku 1999 som pracoval ako robotník na Poľnohospodárskom družstve, na ktorý bol v r. 2001 vyhlásený konkurz a Krajský súd Košice ustanovil jedného advokáta z Prešova ako správcu konkurznej podstaty. Predpokladám, že uvedený advokát pri súpise majetku zobral so sebou aj kompletnú písomnú agendu, mzdové a evidenčné listy zamestnancov, atď, nakoľko tieto sa v štátnom archíve nenachádzajú a ktoré by som potreboval k nástupu do starobného dôchodku. Moja otázka znie: Chcel by som uvedenému advokátovi zaslať žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám ( žiadosť si už sformulujem sám ) , avšak z § 2 uvedeného zákona mi nie je zrejmé, či v tomto prípade je alebo nie je advokát povinnou osobou ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2015)

Dobrý deň, v prípade konkurzu spoločnosti, ak správca konkurznej podstaty hneď na začiatku pri vyhlásení konkurzu zistí, že spoločnosť nemá dostatočný majetok, ktorý by stačil na úhradu archívu, nie je povinný prebrať všetko účtovníctvo spoločnosti, v takomto prípade sa obráťte na konateľa spoločnosti. Ak však správca prebral účtovníctvo vrátane mzdových listov, pri nástupe do starobného dôchodku Vám chýbajúce mzdové listy vyžiada priamo Sociálna poisťovňa od správcu, avšak môžete ho o to požiadať aj Vy, bez odvolávania sa na zákon č. 211/2000, správca je Vám povinný kópiu z týchto dokladov poskytnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je správca konkurznej podstaty verejný činiteľ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku