Aké sú zákonné podmienky chovu exotického vtáctva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Aké sú zákonné podmienky chovu exotického vtáctva?

Chcel by som začať chovať veľa papagájov, a potom ich aj predávať. Treba na to nejaké povolenie? Ide o malé papagáje (agapornis, andulky, atď).

Odpoveď: Aké sú zákonné podmienky chovu exotického vtáctva?

Dobrý deň, pri chove a predaji exotického vtáctva je každá osoba, ktorá chce chovať tieto druhy živočíchov povinná splniť predovšetkým podmienky upravené zákonom č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Medzi Vaše základné úlohy budú patriť evidenčné povinnosti na príslušných štátnych orgánoch. Možnosť starať sa o tieto cudzokrajné živočíchy je spravidla právne regulovaná aj vo všeobecne záväzných nariadeniach mesta alebo obce, podľa plánovaného miesta chovu. V neposlednom rade je chov a predaj exotického vtáctva voľnou živnosťou, ktorý spadá pod činnosť "Chov vybraných druhov zvierat" resp. "Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi", v dôsledku čoho môže fyzická osoba vykonávať túto činnosť len na základe ohlásenia príslušnému okresnému úradu - odboru živnostenského podnikania.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk