Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka

Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košice
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 12. 1. 2017

Otázka: Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka

Ja a môj snúbenec musíme isť vypovedať, ako svedkovia na súd a chcela by som vedieť, či môžme odmietnuť výpoveď, ak nou môžme uškodiť sebe alebo sebe navzájom. Ako to prípadne na súde prebieha odmietneme výpoved a čo dalej? už sa nás nik nebude nič pýtať ? Dakujem

Odpoveď: Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka

Dobrý deň,

Podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

Na súde sa môžete odvolať na vyššie uvedené paragrafy. Zároveň musíte uviesť, že touto výpoveďou by ste mohli spôsobiť trestné stíhanie blízkej osobe, resp. niečo v podobnom zmysle. Z toho, čo uvediete musí mať súd jednoducho za preukázané, že sa naplnili skutočnosti odôvodňujúce odopretie výpovede.

 

 

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Nemôžem prísť na súd, pretože som v zahraničí
Odmietnutie dedičstva
Odmietnutie dedičstva
Môžem odmietnuť dedičstvo po matke?
Odmietla som dedičstvo no zmenili sa okolnosti a chcem ho späť
Odmietnutie dedičstva za syna
Odmietnutie náhrady trov konania
Odmietnutie predlženého dedičstva po manželovi
Nemožnosť svedka dostaviť sa na súd
Predvolanie svedka, ktorý je v zahraničí

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 9 17 24 32 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):