Môžu dedičia spochybniť mnou nadobudnutý majetok po poručiteľovi?

Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 13. 9. 2016

Otázka: Môžu dedičia spochybniť mnou nadobudnutý majetok po poručiteľovi?

Dobrý deň. Dnes som bola na dedičskom konaní po jednej žene (nie sme pokrvné príbuzné, bola vdova, nemá deti). Odkázala mi všetok svoj majetok závetom, ktorý spísala u notárky ešte v roku 2010. Odkázala mi teda byt a svoj účet v banke. Byt je už môj, keďže v roku 2011 sme spísali aj darovaciu zmluvu a tiež sme byt zapísali do katastra. Na dnešnom konaní, však boli prítomní aj jej súrodenci, ktorí sa rozhodli, že závet spochybnia. Tvrdia, že niekedy v roku 2008 s ňou boli u psychiatria, kde je vraj nejaký nález. Babka však nebola liečená na psychiatrii až do roku 2014, kedy jej zistili stareckú demenciu a následne bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony (od januára 2015). Ja som babku doopatrovala až do marca tohto roku, kedy zomrela. Chcela by som sa informovať, akú šancu majú jej príbuzní? Je možné, že mi vezmú byt, ktorého vlastníčkou som ja? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď

Odpoveď: Môžu dedičia spochybniť mnou nadobudnutý majetok po poručiteľovi?

Dobrý deň, postup príbuzných poručiteľa je zrejmé jediným možným spôsobom, ako dosiahnuť začlenenie prevedeného majetku do dedičstva, ktorý by dedili ako zákonní dedičia. Podľa § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka, neplatný je právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou. Z okolností uvádzaných vo Vašom príspevku je preukázané, že poručiteľovi (žena, po ktorej ste dedili) bola diagnostikovaná demencia až v roku 2014. Neznamená to však, že táto duševná porucha pretrvávala už v čase, kedy robila právne úkony disponovania so svojim majetkom resp. vyhotovila závet alebo, že v rozhodujúcom čase bola nespôsobila k právnym úkonom. Objavenie príznakov duševnej poruchy ešte neznamená, že postihnutá osoba je neschopná uzatvárať právne vzťahy. Uvedená okolnosť však s najväčšou pravdepodobnosťou bude predmetom znaleckého dokazovania.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?
Synovia mi nepomahajú so splácaním hypotéky
Nadobudnutý majetok pred sobášom
Môže bez môjho súhlasu predať byt, ktorý patrí aj mne?
Mám nárok na časť peňazí z predaja rodinného domu po rozvode rodičov
Ako prepísať majetok
Dedenie po zadlženom poručiteľovi
Spoluvlastnícky podiel nadobudnutý vydržaním
Kto spravuje majetok deti?
Musím vrátiť dom nadobudnutý darom?

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 15 29 43 57 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):