Aké príjmy jedného z manželov sú súčasťou BSM?

Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 16. 12. 2016

Otázka: Aké príjmy jedného z manželov sú súčasťou BSM?

Dobrý deň. Čo všetko možno považovať za výlučne vlastne finančné prostriedky jedného z manželov, ktore nepatria do BSM? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Aké príjmy jedného z manželov sú súčasťou BSM?

Dobrý deň, 

predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú napr. príjmy a úspory z pracovného alebo iného obdobného pomeru, príjmy zo sociálneho poistenia, výhry z lotérií, výherných vkladných knižiek ale napr. aj suma vyplatená ako odstupné jednému z manželov a pod.

Rovnako do BSM patrí aj príjem z podnikateľskej činnosti jedného z manželov, samozrejme za predpokladu, že BSM nebolo počas ich manželstva súdom zrušené.

Rovnako do BSM patria napr. aj výťažky z predaja veci, ktorá bola výsledkom tvorivej duševnej činnosti jedného z manželov (obrazy, knihy, sochy) a pod. Do BSM patria okrem toho aj príjmy za objavy, vynálezy a zlepšovacie návrhy.

Do BSM patrí aj plnenie z poistnej zmluvy či náhrada škody spôsobenej na zdraví jednému z manželov (napr. náhrada za stratu na zárobku a pod.

Do BSM nepatria napr. finančné prostriedky, ktoré jeden z manželov získal darovaním, rovnako ako aj bolestné či náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia - tieto príjmy sú vo výlučnom vlastníctve toho z manželov, ktorý ich nadobudol.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Môžem podať návrh na rozvod až keď sa odsťahujem?
Je odstupné z ukončenia pracovného pomeru súčasťou BSM?
Je dedičský podiel a darované nehnuteľnosť súčasťou BSM?
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Bezpodielove spoluvlastnictvo manzelov
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
vyporiadanie dlhov iba jedného z manželov
Nárok na manželov dom
Zrušenie bezpodieloveho vlastníctva manželov
Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 9 16 24 31 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):