Máte
otázku?

Predvedenie za ucelom legitimacie.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Košice

Otázka: Predvedenie za ucelom legitimacie.

Situácia: ako chodec som bol zastavený policajtom hliadkujúcim na križovatke a upozornený na to, že som prešiel na červenú. Namietal som, že na červenú som nešiel a že na červenú išli autá. Po asi 2-3 minútach obhajoby pristúpil ďalší policajt a požiadal ma o doklad totožnosti. Požadoval som vysvetlenie, na základe akého zákona sa musím preukázať dokladom totožnosti. Odpoveď mi však nerozobrali. Na tretie výzvu a ohrozenie odvedením na policajnú stanicu som mu odovzdal občiansky preukaz. Ďalej som požadoval vysvetlenie, prečo som sa musel preukázať totožnosťou. Policajt mi povedal, že mi to vysvetlí, ale na stanici. Vrátil mi občiansky preukaz a požiadal ma, aby som ho nasledoval do auta a na policajnú stanicu. Otázky: Keďže som mu odovzdal občiansky preukaz, mal právo ma odviesť na stanicu? Na stanici ma podrobili osobnej prehliadke. Mali na to právo? Nedostal som žiadne potvrdenie, doklad od polície o priviedení a zadržaní. Mal som niečo dostat? Na čo by som sa mal sťažovať?

Odpoveď: Predvedenie za ucelom legitimacie.

Dobrý deň,

podľa § 18 ods. 3 a 4 zákona o PZ Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, policajt je oprávnený takúto osobu predviesť na útvar Policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti. Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2 a ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti nemôže hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska, policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 3. Hodnovernosť preukázania mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska posudzuje policajt podľa dôvodu zisťovania totožnosti osoby.

Policajt je však povinný spísať o tom úradný záznam. Nemyslím si, že potom, čo Vás policajt legitimoval Vás bolo nutné predviesť za účelom zistenia totožnosti (túto už zistil predložením Vášho OP). Do úvahy prichádza jedine to, že Vás policajt "zaistil". Podľa § 19 ods.1 písm. b) zákona o PZ Policajt je oprávnený zaistiť osobu, pristihnutú pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci. O tomto je však potrebné rovnako vydať rozhodnutie, v ktorom musí byť uvedený presný dôvod zaistenia. Policajt je Vás povinný ihneď prepustiť, resp. prepustiť najneskôr do 24 h. 

Postup policajtov je v tomto prípade dosť zaujímavý a možno by bolo vhodné podať na nich sťažnosť ich nadriadenému a zároveň žiadosť o prešetrenie ich postupu.

Trápi vás "Predvedenie za ucelom legitimacie." a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predvedenie za ucelom legitimacie." a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava