Máte
otázku?

Polgári jog

A polgári jog a jog olyan területéhez tartozik, amely rendszerint a tulajdonviszonyokat rendezi. Ez érinti a személyes valamint a személyes és tulajdoni viszonyokat.

A polgárjog területén a pozsonyi ügyvédi irodánk az alábbi jogi szolgáltatásokat biztosítja:

- követelés behajtása (jogi lépések, képviselet, tanácsadás),

- természetes és jogi személyek képviselete,

- ingó és ingatlan tárgyakhoz fűződő tulajdonjog átruházásai (adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések, csereszerződések stb.)

- jelzálogszerződések,

- károkra vonatkozó polgári jogi felelősség és indokolatlan vagyongyarapodás a polgárjog szerint,

- szerződések kidolgozása a polgári törvénykönyv alapján, ajándékozási szerződés, csereszerződés, vállalkozási szerződés, kölcsönszerződés, bérleti szerződés...

- tulajdonjog védelme (jogi lépések, képviselet az eljárás során) a polgári törvénykönyv szerint,

- Személyiségi jogok védelme (jogosulatlanul beavatkozások megakadályozására, nem vagyoni kár pénzeszközökkel történő jóvátételére irányuló jogi lépések),

- követelés engedményezése, adósság átvállalása, kötelezettség vállalása, követelés megvásárlása a polgári törvénykönyv szerint.

Lakásvásárlás Szlovákiában


JUDr. Milan Ficek,
ügyvéd | Pozsony | Szlovákia
LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku