Máte
otázku?

AZ ÜGYVÉDI IRODA SZOLGÁLTATÁSAIAz ügyvédi irodánk jogi szolgáltatásokat nyújt a jog alábbi területein:
Családjog
A pozsonyi ügyvédi irodánk által történő jogi szolgáltatásnyújtás a jog adott területein az alábbi szolgáltatások biztosítását jelenti:

Jogi tanácsadás
Ügyvéd általi jogi képviselet a bírósági eljárás, vagy az állami hatóságok, közhatalmi szervek, jegyzők és végrehajtók, valamint más jogi és természetes személyek előtti eljárás során.
Eljárás megindítására vonatkozó beadványok készítése, határozatok elleni jogorvoslati eszközök (panaszok, fellebbezések, követelések, eljárás újraindítása, alkotmányjogi panaszok, stb.) alkalmazása. Egyoldalú, vagy kétoldalú jogi ügyletek megalapozása, stb.

Ügyfeleink számára teljes körű jogi tanácsadást és segítségnyújtás biztosítunk.


JUDr. Milan Ficek,
ügyvéd | Pozsony | SzlovákiaLEXANA - asistentka