Máte
otázku?

Őrizetben lévő gyanúsított látogatása Szlovákiában


Amennyiben a gyanúsított letartóztatásban van, az ügyvédnek jogában áll meglátogatni őt, és találkozni vele rendőr, vagy más személy jelenléte nélkül.

A rokonoknak is jogukban áll, hogy a gyanúsítottal találkozzanak, amennyiben azt a Büntetés-végrehajtási Intézet igazgatója engedélyezi. Ebben az esetben fontos a letartóztatás oka. Az intézetnél be kell nyújtani a látogatás iránti kérelmet. A kérelem alapján meghatározásra kerül a gyanúsítottal való találkozás időpontja.

Őrizetben lévő gyanúsított látogatása Szlovákiában

Az elítéltnek jogában áll, hogy legalább egy alkalommal egy naptári hónapon belül közeli személy látogatását fogadja legalább két órán át az intézet igazgatója, vagy az általa megbízott testületi tag által meghatározott időben. A látogatás csak a látogatásra vonatkozó meghívó alapján történhet, amelyek meghívókat az elítélt elküldi azon személyeknek, akikkel találkozni szeretne a látogatás során (ezen a meghívón feltüntetésre kerül a látogatás helye és időpontja).

A látogatáson legfeljebb öt személy vehet részt, a gyermekeket beleértve; amennyiben az elítéltnek négynél több gyermeke van, ez a korlátozás nem vonatkozik az elítélt gyermekeire. Az intézet igazgatója, vagy az általa megbízott testületi tag által meghatározott időben történő látogatás fogadására vonatkozó jog annak ki nem használása esetén megszűnik. Indokolt esetekben az intézet igazgatója engedélyezheti a látogatás elvégzését egy pótidőpontban.

A látogatás során tilos átadni, vagy átvenni pénzeszközöket, levelezést, vagy más tárgyakat; ez nem vonatkozik olyan esetre, amikor saját öltözet, fehérnemű, vagy lábbeli cseréjéről van szó.

Amennyiben a gyanúsított telefonálni szeretne a fogvatartás helyéről, ezt kérelmeznie kell. Például Pozsonyban a fogvatartás helyén minden csütörtökön engedélyezett a telefonálás. A telefonálás hetente 1x megengedett, ha nem előzetes letartóztatásban van. A gyanúsított átadja a telefonszámok jegyzékét, amelyeket fel akar hívni. A jóváhagyást követően telefonálhat. A gyanúsítottnak jogában áll saját költségeire legalább kétszer egy hónapon belül legalább 20 percig telefonálni.

A gyanúsított látogatásainak rendelése Szlovákiában úgy történik, hogy postai úton elküldésre kerül a látogatási kérelem. Abban fel kell pontosan tüntetni azt az időpontot, amikor a látogató eljöhet.

Mindenkinek, aki Szlovákiában a fogvatartott gyanúsítottal találkozni akar, el kell, hogy hozza a személyi igazolványát, máskülönben nem engedik be a börtönbe a látogatót.

A gyanúsítottnak jogában áll háromhavonta (fiatalkorú számára havonta) egy két kilogrammnál nem nagyobb csomagot fogadni. A csomagot csak abban az esetben küldheti el a gyanúsítottnak, ha a csomag elküldéséhez érvényes engedéllyel rendelkezik, amelyet a gyanúsított küldött Önnek. A csomag átvételére vonatkozó engedélyben fel van tüntetve, milyen tárgyak képezhetik a csomag részét (általában az intézet igazgatója által engedélyezett, és a csomag átvételére vonatkozó engedélyben feltüntetett fényképekről, saját könyvekről, újságokról, tanulmányi anyagokról, levelezési kellékekről, ill. egyéb személyi használatú dolgokról van szó). A gyanúsítottnak csomag csak postai vállalkozáson keresztül küldhető.

A gyanúsítottnak pénzt is lehet küldeni. A pénzt az Büntetés-végrehajtási Intézet számlájára kell elküldeni (nem csomagban). A gyanúsított így megvásárolhatja a szükséges dolgokat. A gyanúsítottnak elküldött, vagy átutalt pénzeszközök rá lesznek írva a számlájára.


JUDr. Milan Ficek,
Ügyvéd | Pozsony | Szlovákia
LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku