Máte
otázku?

KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSA SZLOVÁKIÁBAN

Biztosítjuk a követelés behajtását Szlovákiában.

Ügyvédi szolgáltatások igénybevételével – ügyvédi iroda által – történő követelésbehajtásnak több előnye van az önállóan történő pénzbehajtással szemben. Biztos lehet a pénzének törvényes módon történő behajtásában, valamint a helyes és törvényes eljárás betartásában is.

A követelés behajtása azonnal a képviseletre vonatkozó meghatalmazás átvétele után azonnal megkezdhető.

Amennyiben az adósságát be tudjuk hajtani, követelni fogjuk, hogy az adós fizesse meg a jogi képviselet költségeit is.

Szlovákiai követelések behajtása során az adóstól késedelmi kamat megfizetését is követelni fogjuk.

Pénzbehajtás


Ügyvédi szolgáltatások igénybevételével – ügyvédi iroda által – történő követelésbehajtásnak több előnye van az önállóan történő pénzbehajtással szemben. Biztos lehet a pénzének törvényes módon történő behajtásában, valamint a helyes és törvényes eljárás betartásában is.

A követelés behajtása azonnal a képviseletre vonatkozó meghatalmazás átvétele után azonnal megkezdhető.

Amennyiben az adósságát be tudjuk hajtani, követelni fogjuk, hogy az adós fizesse meg a jogi képviselet költségeit is.

Szlovákiai követelések behajtása során az adóstól késedelmi kamat megfizetését is követelni fogjuk.

Pénzbehajtás – eljárás módja


Itt közöljük a követeléseknek az adóstól történő behajtásának egyik modelljét:

- a képviselet vállalása után – a meghatalmazás aláírásakor az ügyvéd átveszi az üggyel kapcsolatos iratokat (a dokumentumok e-mail útján is elküldhetők)

- az adósnak küldünk egy felszólítást az ügyvédi irodából, amelyben közöljük a fizetési határidőt is. Esetleg azonnal benyújtjuk a bíróságra a keresetet, amennyiben az ügyfél már küldött egy felszólítást.

Az adós nem mindig fizeti ki felszólítás után az adósságát. A felszólítás nyomatékosan lesz megírva, és közlésre kerülnek az adóst érintő következmények, beleértve a büntetőjogi következményeket is. Amennyiben az adós kifizeti az adósságát, ez az ügyfél számlájára fog megérkezni.

Amennyiben adós nem fizeti ki az adósságát, az ügyvéd elkészíti a keresetet. A keresetet elektronikus úton küldjük az illetékes bírósághoz. Az ügyvéd az ügyfelet az ügy teljes lezárásáig képviseli. Az ügy egy jogerős határozat kiadásával zárul, amely ellen nem adható be fellebbezés. Amennyiben az adós ezt követően sem fizeti ki tartozását, elindítjuk a végrehajtási eljárást. A végrehajtónak jogában áll például zárolni az adós számláját, vagy eladni vagyonát.

A behajtott pénz állásáról rendszeresen tájékoztatva lesz.

Követelés behajtása - ügyvédi díj


A követelés behajtásakor az ügyvédi díj az ügyvédek díjazásáról szóló rendelet alapján kerül meghatározásra (hacsak nem születik más megállapodás). Az adóstól követeljük, hogy a követelés behajtásával kapcsolatos ügyvédi költségeket fizesse ki.

Követelés behajtása - szükséges iratok és információkA követelés behajtásához az alábbi dokumentumok közül néhányra szükségünk lesz:

- az adóssal és az adóssággal kapcsolatos információk

- az adóssal való jogviszony keletkezésével kapcsolatos iratok

- megrendelés, levelezés szóbeli megrendelés esetén, esetleg szerződés, váltó

- számla, szerződés,

- a számla részleges kifizetése esetén ezen részletfizetéssel kapcsolatos információk

- esetleg a tartozással kapcsolatos további iratok, vagy információk, vagy tanúk

Fizetési meghagyás


A követelés bírósági úton való behajtása során kérjük, hogy a bíróság adja ki a fizetési meghagyást.

A fizetési meghagyás kiadásához ki kell fizetni a perérték 6 %-ának (különleges elektronikus eljárás keretein belül 3%) megfelelő perköltséget. A perköltség minimális értéke 16,50 €.

Amennyiben a bíróság hitelesnek és kielégítőnek ismeri el a bíróság a kereset során benyújtott bizonyítékokat, kiadja a fizetési meghagyást. Ezért a keresetet mindig alaposan készítjük elő.

A fizetési meghagyás ezt követően kézbesítésre kerül az alperesnek is. Az adós számára 15 nap áll rendelkezésre, hogy ellentmondás nyújtson be, és közölje a számára fontos tényeket, amelyek miatt nem fogadja el a keresetet. Az adós köteles indokolni az ellentmondást.

Amennyiben az alperes nem nyújt be ellentmodást, vagy késedelmesen nyújtja be, a kézbesítéstől számított 15 nap elteltével, a fizetési meghagyás jogerős ítélet hatályába lép, és elindíthatjuk a végrehajtást.

Amennyiben további információt szeretne kapni a követelés rövidített eljárás és fizetési meghagyás kiadása útján történő behajtásával kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba.

JUDr. Milan Ficek,
Ügyvéd | Pozsony | Szlovákia
LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku