Máte
otázku?

Házasság Felbontása Szlovákiában


Szlovákiában a házasság felbontásához gyakran szükség van ügyvéd jelenlétére is.

Az ügyvédi irodánk jogi tanácsadást és képviseletet biztosít a szlovákiai válási ügyekben.

Az ügyfeleinknek segítünk a gyermekgondozás ügyeiben is (tartásdíj, gyermekek nevelése és gondozása, gyermekekkel való kapcsolattartás).

Kérdései vannak a válással kapcsolatban? Írja meg nekünk.

Ezen a területen alapvető jelentősége pont a Törvénytár 35/2005 sz., családról szóló törvénynek van.

Válókereset Szlovákiában


A válóper a válókereset benyújtásával kezdődik. A házastársak megegyezhetnek abban, hogy benyújtják a válókeresetet. Szlovákiában a felperes mindig az egyik házastárs, és a másik pedig az alperes. A válókereset nem adható be közösen egy lapon mindkét házastárs nevében.

A válókereset benyújtható a házasok közötti megállapodás nélkül is, vagy a házasok egyikének akarata ellenére.

A bíróság mindig megvizsgálja a házasság felbomlásának egyes okait. Az okok meggyőzőek kell, hogy legyenek.

A bíróság határozhat a házasság felbontásáról, amennyiben a házasság mélyen és tartósan megbomlott és nem várható, hogy bármilyen módon sor helyreállhatna a házastársi együttélés.

A bíróság megvizsgálja mindazon okokat, amelyek a házasság felbomlásához vezettek. A házasság válással történő felbontása csak indokolt esetekben engedhető meg, ami azt jelenti, hogy a bíróság elegendő indok nélkül nem bontja fel a házasságot.

Szlovákiában a házasság válással akkor is felbontható, ha a házasoknak kiskorú gyermekei vannak.

Szlovákiában a válóperhez kapcsolódik a gyermekekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek szabályozása is.

Ha a gyermekek nem élnek Szlovákia területén, a szlovák bíróság nem fog velük kapcsolatban határozatot hozni. A váláskor mindig a gyermekek legfontosabb érdekeit veszik figyelembe.

Figyelem - már a házasság felbontásakor gondolnia kell a házastársával közös tulajdonban lévő vagyontárgyakra.

A válókeresetet világosan és pontosan kell megfogalmazni. A házastársak által gyakran elkövetett hibák közé tartozik a válókereset helytelen megfogalmazása, szükséges iratok kihagyása és egyéb formai hibák, vagy a helytelen válókereset. A helytelenül megfogalmazott válókereset azt jelenheti, hogy a válás elhúzódik.

Az ügyvédi irodánk a válást követően az alábbi szolgáltatásokat biztosítja

- jogi képviselet a válás során és a kiskorú gyermekek ügyében,
- válással kapcsolatos konzultációk,
- kiskorú gyermek tartásdíjának rendezése,
- a gyermekkel való kapcsolattartás rendezése,
- a közös tulajdon rendezésével kapcsolatos kérdések,

Válás időtartama Szlovákiában


Szlovákiában az egész válás időtartama gyakran a perben résztvevő felektől (házastársaktól) függ. Ha minden rendben zajlik, és betartja a helyes lépéseket, a házasság 2-3 hónapon belül felbontható.

Amennyiben viszont a házastársak között felmerülnek a házasság felbomlásának okaival, vagy a gyermekekkel kapcsolatos viták, Szlovákiában a válás időtartama elnyúlik. Szlovákiában az elhúzódó válások leggyakoribb oka a nem egyértelmű, és hiányos válókereset, valamint az, hogy a házastársak nem tudnak megegyezni.

A válókereset formai követelményei Szlovákiában- a válással kapcsolatos határozathozatalban illetékes bíróság kijelölése,
- mindkét házastárs pontos személyazonossága (vezetéknév és keresztnév, születési dátum, állandó lakcím és állampolgárság),
- annak meghatározása, hogy mikor és hol köttetett a házasság, és hol került bejegyzésre,
- azzal kapcsolatos információ, hogy a házasságból születtek-e kiskorú gyermekek, vagy sem,
- a házastársi együttélés utolsó helye,
- a házasság felbomlásának okai
- Dátum és aláírás.

A válókereset szükséges mellékletei Szlovákiában:- házassági anyakönyvi kivonat
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- jövedelmet igazoló iratok mindkét házastárs részéről
- a házasság felbomlásának okait igazoló iratok vagy bizonyítékok (pl. indítványozó tanúvallomások)
- kiskorú gyermekekre és a háztartásra fordított kiadásokat igazoló írásos bizonyítékok
- és további dokumentumok

Hol kell benyújtani a válókeresetet Szlovákiában


Csak a bíróságok rendelkeznek arra vonatkozó hatáskörrel, hogy a válással kapcsolatban határozatokat hozzanak.

A válási ügyekben különböző bíróságok rendelkeznek illetékességgel, ezt a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályozza. Amennyiben a válás külföldieket érint, az Európai unió törvényi előírásai kerülnek alkalmazásra, vagy a nemzetközi magánjogról és eljárásról szóló törvény.

Házastársak közötti tartásdíj a válást követően Szlovákiában


Az elvált házastárs igényelheti a házastársi tartásdíjat a másik házastárstól. Az elvált házastárs, aki nem tud önmagáról gondoskodni, kérheti, hogy a volt házastársa házastársi tartásdíj fizessen számára.

Amennyiben a volt házastársak nem tudnak megegyezni, vagy ha az egyik házastárs nem akarja tartásdíjjal támogatni a másikat, ebben határozhat a bíróság. A bíróság megvizsgálja a házastársak közötti kapcsolat felbomlásához vezető okokat, valamint a jövedelmeik összegét.

Szlovákiában a házastársak közötti tartásdíj legfeljebb a válástól számított öt éven át fizethető. Kivételes esetekben a bíróság ezt a határidőt meghosszabbíthatja, ha a házastárs objektív okok miatt nem képes önmagát ellátni.

Ezen támogatásra (tartásdíjra) vonatkozó jogosultság megszűnik, ha a kedvezményezett házastárs új házasságot köt, vagy ha a tartásdíjat fizető házastárs meghal.

Válás és a gyermekek Szlovákiában


Amennyiben a házasságban gyermekek születtek, a bíróság a házastársak egyikének kérelme alapján meghatározza, hogy kire bízza a gyermeket a válás után, milyen összegben kerül meghatározásra a tartásdíj, és milyen lesz a gyermekekkel való kapcsolattartás (találkozások). Ugyancsak a bíróság hoz határozatot arról, hogy ki fogja gondozni a gyermekek vagyonát, és ki fogja őket képviselni.


A gyermekekkel való kapcsolattartás a válás után


A bíróság határozhat úgy, hogy a gyermeket a szülők egyikére bízza, vagy megosztott felügyeletbe helyezi.

A megosztott felügyelet napjainkban a gyermekről való gondoskodás érvényes módja, és Szlovákiában 2010 óta létezik. Ez azt jelenti, hogy a bíróság dönthet úgy, hogy a gyermek bizonyos időt (pl. egy hetet majd egy héttel felváltva) az egyik szülővel tölt, és ugyanennyi időt tölt a másik szülővel is.

A bíróság a kiskorú gyermek érdekeit veszi figyelembe. A bíróság megvizsgálja, hogy teljesülnek-e annak biztosítására vonatkozó - társadalmi, higiénés, egészségügyi és egyéb - feltételek, hogy a gyermek normális életet folytasson mindkét szülővel. A bíróság biztosan mérlegeli mindkét szülő álláspontját, amennyiben a gyermekről való gondoskodásról van szó.

A bíróság hoz határozatot a gyermek tartásdíjával kapcsolatban is. Amennyiben a szülők egyikének sokkal magasabb a jövedelme, a bíróságnak jogában áll elrendelni, hogy a szülő a tartásdíjat fizessen arra az időszakra vonatkozóan is, amíg a gyermek a másik szülő gondozására van bízva.

A szülők megegyezhetnek abban is, ki fog túlnyomórészt gondoskodni a gyermekről. Ezt a megállapodást a bíróság ezután a tárgyaláson hagyja jóvá.

A bíróság megítéli a gyermek személyiségét, elsősorban képességeit, készségeit, fejlődési lehetőségeit, valamint a szülők által nyújtott feltételeket.

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülővel rendszeresen tarthassa a kapcsolatot. Annak a szülőnek, akire nem lett rábízva a gyermek gondozása, jogában áll rendszeresen tájékoztatást kapni gyermekéről.

A bíróság mérlegeli a gyermeknek a testvéreihez, nagyszülőkhöz és más rokonokhoz fűződő érzelmi kötődést. A bíróság vizsgálja az anyagi biztonságot is, amelyet a szülők nyújtani tudnak.

Fontos lehet, hogy a kapcsolattartásról szóló megállapodást a bíróság is jóváhagyja. Ez biztosítja a stabilitást a gyermekkel való találkozás során.

Amennyiben a szülő akadályozza a gyermek kapcsolattartását a másik szülővel, ez alapul szolgálhat a gyermek másik szülő gondozásába való áthelyezéséhez.

Korlátozhatja-e, vagy megakadályozhatja-e a bíróság azon szülő kapcsolattartását a gyermekkel, akire nem lett rábízva a gyermek gondozása?


Igen, de csak akkor, ha ez a gyermek legjobb érdekeit szolgálja, a bíróság korlátozhatja, vagy akár be is tilthatja a másik szülővel való kapcsolattartást. De ez csak akkor lehetséges, ha súlyos okok indokolják. Nem elég azon szülő állítása, akire a gyermek rá lett bízva.

Amennyiben a gyermek érdekei azt kívánják, a bíróság meghatározhatja a nagyszülőkkel, a testvérekkel és más rokonokkal való kapcsolattartást is. Ehhez a bíróság javaslata szükséges.

Amennyiben a válóperrel, vagy a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban tanácsadásra, vagy segítségre van szüksége, írja meg nekünk.


JUDr. Milan Ficek,
Ügyvéd | Pozsony | Szlovákia
LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku