Máte
otázku?

Büntetőjogi vádak Szlovákia (Szlovák Köztársaság)


A büntetőeljárás a büntetőeljárásról szóló törvény alapján végzett bírósági eljárás.

Az ügyvédi irodánk jogi segítségnyújtás és képviseletet biztosít a szlovákiai büntetőeljárások során.

A büntetőeljárás az eljárás olyan stádiuma, amely vádhatósági eljárás indításával kezdődik, és ítélettel, vagy más határozattal ér véget.

A vádhatósági eljárás az ezzel kapcsolatos határozat meghozatalával kezdődik.

A rendőrnyomozó tájékoztatja a bejelentőt és a gyanúsítottat a vádhatósági eljárás indításáról. A rendőr legkésőbb 48 órán belül kézbesíti a vádlóbírónak a határozatot.

A vádhatósági eljárás indításáról szóló határozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a cselekmény leírását, beleértve annak helyszínét, vagy egyéb körülményeit,
- a bűncselekmény típusát, illetve annak megnevezését, esetleg a büntetőtörvény vonatkozó rendelkezéseit.

A vádhatósági eljárás elindítása után a rendőri testület tagjainak jogában áll, hogy ezen törvény szerint minden vonatkozó lépést megtegyenek.

A vádemelésről szóló határozat ellen panasszal nem lehet élni.

A vádhatósági eljárás leggyakrabban azon bíróság körzetében zajlik, ahol a bűncselekmény elkövetésre került.

Szlovákiában a vádemelésről szóló határozat meghozatala a Büntetőeljárásról szóló törvény 206. § rendelkezései alapján történik:

Szlovákiában a vádhatósági eljárás nem indulhat el, vagy ha már elindult, nem folytatható, és fel kell függeszteni:
a) amennyiben elévülés miatt a vádhatósági eljárásra nem kerülhet sor,
b) amennyiben a vádhatósági eljárás olyan személy ellen folyik, aki a vádhatósági eljárásban résztvevő hatóságok jogkörén kívül áll,
c) amennyiben kiskorú személy ellen folyik,
d) amennyiben elhunyt személy ellen folyik
e) amennyiben olyan személy ellen volt folytatva, aki ellen az előző vádhatósági eljárás ugyanazon bűncselekmény miatt folyt
f) amennyiben a vádhatósági eljáráshoz a sértett hozzájárulása szükséges, vagy
g) amennyiben azt nemzetközi szerződés rendeli el.

Szlovákiában a vádhatósági eljárás során a gyanúsított bizonyítékokat indítványozhat, tanúmeghallgatásokat végezhet, és állításokat tehet saját védelme érdekében.

Szlovákiában minden gyanúsítottnak jogában áll, hogy saját nyelven legyen kihallgatva. A rendőr köteles a gyanúsított számára tolmácsot biztosítani.

A vádirat lényeges dokumentumait le kell fordítani a gyanúsított számára az ő nyelvére. A gyanúsítottnak jogában áll, hogy megértse azt, amivel vádolják. Máskülönben eljárási jogsértés történik.

Szlovákiai ügyvédünk biztosítja, hogy a gyanúsított jogai védve legyenek.


JUDr. Milan Ficek,
Ügyvéd a büntetőjogban | Pozsony | Szlovákia
LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku