Zverenie dieťaťa otcovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 10. 10. 2014

Otázka: Zverenie dieťaťa otcovi

Dobrý deň, chem podať návrh na rozvod manželstva a zverenie maloletého dieťaťa do mojej starostlivosti.S manželkou už 2 mesiace nebývam. Tá sa so synom odsťahovala k svojej sestre. Viem, že vo väčšine prípadov súd zverí dieťa matke, lenže ja mám svojho syna rád a chcem, aby žil so mnou a mojou priateľkou. Je podľa Vás možné, aby súd zveril syna do mojej starostlivosti? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa otcovi

Dobrý deň, 

máte pravdu, že vačšinou súdy zveria deti do starostlivosti matke. Je však dôležité povedať, že to nie je pravidlom. Súd každý prípad skúma osobitne. Skúma materiálne zabezpečenie, vzťah rodičov k dieťaťu ako aj vzťah samotného dieťaťa k rodičom. Ako príklad uvádzam rozhodnutie súdu R 21/1965 :Aj v prípade, ak je u otca priaznivé prostredie na výchovu maloletého, treba uvážiť, či na zverenie dieťaťa do výchovy sú v čase rozhodovania súdov náležité predpoklady, či dieťa malo možnosť si na svojho otca zvyknúť a priľnúť k nemu, aby premiestnením do nového prostredia nebol ohrozený jeho ďalší vývoj.

V zmysle vyššie uvedeého rozhodnutia je zrejmé, že aj keď u otca je vhodné prostredie pre výchovu dieťaťa, hľadí súd predovšetkým na záujmy maloletých detí, resp. dôležitý je vzťah dieťaťa k otcovi ako aj to do akej miery si  zvyklo na matku a prostredie, v ktorom doteraz žilo. Ak by to malo ohroziť jeho vývoj alebo záujmy, súd by v takomto prípade zrejme zveril syna do starostlivosti matky.

 

Príjatím právnej úpravy o striedavej strarostlivosti, začali byť súdy otvorenejšie tomu, aby dieťa zverili či už otcovi alebo do striedavej starostlivosti. Ak ste sa doteraz o syna riadne starali a máte k nemu vybudovaný hlboký vzťah, je vhodné požiadať o striedavú starostlivosť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk