Zverenie dieťaťa otcovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: advokát Zvolen
Odpovedané dňa: 29. 9. 2016

Otázka: Zverenie dieťaťa otcovi

Dobrý deň chcem sa opýtať momentálne bývame oddelene s manželkou. Manželka býva vo svojom dome, je Angličank,a má občianstvo Veľkej Británie má 7 detí, to siedme dieťa má so mnou. Ja bývam v prenájme v tom istom meste. Bývame na Slovensku, naša dcéra sa narodila na Slovensku, sobášený sme na Slovensku. Dcéra má teraz tri mesiace. S manželkou sme sa rozišli asi mesiac po narodení dieťaťa, po mesiaci si našla priateľa. Veľká Británia vystupuje z EÚ, manželka vraví, že sa bude a aj chce vrátiť do Británie a chce zobrať našu dcéru so sebou. Ako otec mám šancu, aby dcéra ostala tu na území Slovenska?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa otcovi

Dobrý deň

nepíšete či sa budete rozvádzať, prípadne či bolo dieťa niekomu do času do rozvodu zverené. Podľa § 35, § 36 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. 1) Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane.” Súd rozhoduje na základe konkrétnych skutočností, teda každý prípad hodnotí a rozhoduje jednotlivo, preto Vám neviem zodpovedať aké šance máte, avšak ako otec máte samozrejme právo domáhať sa svojich práv.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk