Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 12. 1. 2017

Otázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Dobrý deň. Chcem sa spýtať aký je postup, ak chcem maloletej dcére (14 r.) zmeniť priezvisko. Malá sa volá po otcovi, s ktorým som rozvedená a ktorý o ňu dlhodobo neprejavuje žiaden záujem, ani sa ju nesnaží kontaktovať. Dokonca už 7 mesiacov neplatí žiadne výživné. Ja som sa opäť vydala, a všetci sa chceme volať rovnako. Iniciatíva na túto zmenu vyšla od dcéry samotnej, keďže sa dostáva do veku, kedy takéto veci začína vnímať. Vidí, že môj nový manžel a jej nový otec sa o ňu príkladne stará, že žijeme usporiadaným rodinným životom, a tak aj ona chce patriť do rodiny aj s priezviskom. Ďakujem za každú radu ako postupovať.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Dobrý deň, zmena priezviska maloletého dieťaťa je možná iba so súhlasom druhého rodiča alebo na základe rozhodnutia súdu, ktoré nahrádza súhlas druhého rodiča. Bez súhlasu druhého rodiča alebo rozhodnutia súdu nie je možné povoliť zmenu priezviska maloletého dieťaťa. Vzhľadom na to, že vo Vašom prípade nie je možné zabezpečiť súhlas otca dieťaťa so zmenou priezviska, bude potrebné podať návrh na súd za účelom nahradenia súhlasu otca so zmenou priezviska maloletého dieťaťa. Pred samotným podaním návrhu Vám však odporúčam skontaktovať sa s otcom maloletého dieťaťa a oznámiť mu zámer a zároveň ho požiadať o súhlas so zmenou priezviska (keby ho požiada osobne Vaša dcéra, možno to na neho zapôsobí a so zmenou bude súhlasiť). Tento postup pred podaním návrhu Vám odporúčam z dôvodu, že súd môže od Vás požadovať preukázať, či ste otca kontaktovali a požiadali ho o súhlas. V rámci súdneho konania budete musieť preukázať, že zmena priezviska Vašej dcéry bude v jej záujme, inak súd Vášmu návrhu nevyhovie. Argumentovať Vám odporúčam najmä tým, že maloletá začína vnímať rozdielne priezviská, sama iniciovala túto zmenu, nakoľko sa chce cítiť súčasťou rodiny, uveďte nezáujem otca o maloletú... 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Situácia okolo zmeny priezviska mojej dcéry sa zmenila. Preto si dovolím touto formou požiadať Vás o zastupovanie v tomto prípade. Zmena situácie nastala v tom, že môj bývalý manžel súhlasí nielen zo zmenou priezviska, ale aj s jej osvojením si dcéry mojím terajším manželom. Všetko to mám v spravách ktoré som mu posielala skrz zmenu priezviska, kde sa jasne vyjadril že súhlasí aj s osvojením. Keďže s takýmito vecami nemáme žiadne skúsenosti, chceme Vás požiadať o zastupovanie od samotného podania návrhu až po pozitívne rozhodnutie súdu. Verím vo Vašu skorú a kladnú odpoveď. Ďakujeme. S pozdravom.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 29.01.2017)

Dobrý deň, navrhujem Vám osobné stretnutie u nás v kancelárii. Na stránke www.ficek.sk máme formulár (vpravo hore), vyplňte ho a dohodneme si stretnutie.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa Vám poďakovať za hodnotné informácie ktoré nám objasnili ďalší postup. Chcela by som sa, ale spýtať ako mám dokázať, aký dôkaz súdu predložiť, že s tým môj bývalý manžel nesúhlasí. Poštu si nebude preberať, a nahrávanie si telefonického hovoru by bolo dosť pochybné. Vopred Vám ďakujem, ak mi odpoviete aj na túto moju otázku. Dovolím si ešte sa spýtať, čo by stálo právne zastúpenie Vašou kanceláriou v tomto prípade? Poprosím Vás aspoň hrubý, nezáväzný odhad. Veľmi pekne Vám ďakujem za tieto odpovede a za to, že poskytujete takéto odborné služby.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 13.01.2017)

Dobrý deň, v prípade, že si otec maloletého dieťaťa nepreberá poštu je aj vrátená poštová zásielka dôkazom toho, že s Vami odmieta komunikovať na akúkoľvek tému týkajúcu sa maloletého, čo jednak preukazuje jeho nesúhlas a tiež nezáujem otca o dieťa (čo môže tiež pomôcť súdu pri rozhodovaní). Nahrávať ho na telefón Vám neodporúčam. V prípade osobného stretnutia s ním môžete mať so sebou svedka, ktorý by Vám prostredníctvom čestného prehlásenia dosvedčil, že ste sa s ním na túto tému snažila porozprávať, ale bezvýsledne. Pre ocenenie tejto právnej služby by sme potrebovali viac informácií od Vás. Z toho dôvodu, v prípade záujmu o naše právne služby si Vás dovoľujem požiadať o zaslanie e-mailu na adresu uvedenú na našej stránke, prípadne objednať sa na konzultáciu prostredníctvom formulárov na našej stránke.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí