ZALOŽENIE S.R.O. (spoločnosti s ručením obmedzeným)


Potrebujete založiť s.r.o alebo pomoc pri založení s.r.o. (spoločnosti s ručením obmedzeným)?
Naša advokátska kancelária v Bratislave Vám expresne rýchlo založí s.r.o. alebo inú novú obchodnú spoločnosť (napr. akciovú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, verejnú obchodnú spoločnosť) prípadne založí družstvo.

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková disponuje zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Ušetríte 50 % na súdnom poplatku. Podľa § 6 ods. 4 zákona č.71/1992 Zb o súdnych poplatkoch platí: "Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku".

- návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra je 165,75 € namiesto 331,50 € , uštetríte až 165,75 €.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jediný subjekt (fyzická osoba, právnická osoba). Zabezpečujeme konanie na živnostenskom a obchodnom registri. Vzhľadom na súčasný stav dnešnej administratívy ušetríte nielen čas ale aj peniaze. Ponúkame Vám aj už založené s.r.o., ktoré máme k dipozícii.
Založenie s.r.o. (spoločnosti s ručením obmedzeným) sa riadi najmä týmito právnymi predpismi:

zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

zákonom č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri,

zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,

vyhláškou 25/2004 Z.z. ktorou sa stanovujú vzory tlačív

Podnikanie ako s.r.o. má viaceré výhody oproti podnikaniu ako živnostník (fyzická osoba podnikateľ).

- najväčšou výhodou s.r.o. je otázka ručenia za dlhy, živnostník ručí celým svojim majetkom, ale spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným ručí iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. To znamená, že pokiaľ splatí celý svoj vklad, spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným neručí vôbec. To  však neplatí pre s.r.o. ako takú, tá ručí celým svojim majetkom
- ďalšou výhodou je platenie odvodov do sociálnej poisťovne, živnostník aj napriek tomu, že nemá žiadny príjem, musí zo zákona platiť mesačné odvody do sociálnej poisťovne minimálne v zákonom stanovenej výške. Výška odvodov závisí od príjmu podnikateľa - živnostníka. Ak si konateľ v s.r.o. nevypláca odmenu, neplatí žiadne odvody do sociálnej poisťovne. S rastom zisku živnostníka rastú i odvody. V založenej s.r.o. je výhodou, že si stanovíte platenie odvodov sami, ak sa zamestnáte.

(späť na začiatok stránky)

Postup pri založení s.r.o. (spoločnosti s ručením obmedzeným)

 
Založeniu s.r.o. predchádza výber názvu, predmetov podnikania, určenie sídla.


- Vyberiete si názov Vašej budúcej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý nesmie byť rovnaký ako už doteraz existujúci (skontrolujte si, či Váš názov už niekto nepoužíva na www.orsr.sk). Názov nemôže byť hanlivý alebo inak urážajúci. Spolu so svojim názvom budete musieť používať i dodatok označujúci právnu formu, môžete si vybrať z nasledujúcich dodatkov (s.r.o., spol. s r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným).

- Vyberiete si predmety podnikania, podľa zamerania Vašej spoločnosti. Založenie s.r.o. je možné minimálne s jednou živnosťou. Živnostenský úrad vydáva v súčasnosti osvedčenie o živnostiach, nedostanete teda na každä živnosť samostatný živnostenský list, ako tomu bolo v minulsoti. Názvy predmetov podnikania (voľných živností) by mali byť v súlade s odporúčaním Ministerstva vnútra SR. Naša advokátska kancelária Vám poradí, ako naformulovať názvy predmetov podnikania tak, aby boli v súlade s administratívnymi požiadavkami živnostenského úradu.

- Ďalším krokom pred založením s.r.o. je určenie sídla spoločnosti. Miesto (dom, byt, budova), kde chcete mať sídlo Vašej s.r.o., musí byť buď Vašim vlastníctvom, alebo musíte mať právo od vlastníka zriadiť si na tomto mieste svoje sídlo (nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka).Advokátska kancelária v Bratislave JUDr. Ficek & Ficeková poskytuje kompletný právny servis pri založení s.r.o. alebo iných nových obchodných spoločností. Založenie s.r.o. obnáša:

- vypracovanie dokumentov (spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy, príp. zakladateľskej listiny) a iných potrebných listín a dokumentov vo forme požadovanej zákonom (čestné prehlásenia, súhlasy s užívaním nehnuteľnosti, vyhlásenie správcu vkladu a iné).
- príprava podkladov pre vydanie osvedčenia o živnostiach alebo iného oprávnenia
- vypracovanie návrhu na zápis novej spoločnosti do obchodného registra a jeho podanie v mene klienta,
- zastupovanie klienta pred živnostenským úradom a obchodným registrom,
- vyžiadame za Vás výpis z registra trestov a podáme návrh na registráciu na daňovom úrade,
- ďalšie právne služby podľa požiadavky klienta.

V prípade otázok týkajúcich sa založenia s.r.o. nám napíšte alebo zavolajte: Kontakt.

(späť na začiatok stránky)


Advokátska kancelária Bratislava, JUDr. Milan Ficek,
advokát - právnik


Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Ficek.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.