Správa obchodnej spoločnosti


Správa a riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti

Správa a riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti predstavuje:

právne poradenstvo pri rôznych obchodno-právnych problémoch,
zastupovanie obchodnej spoločnosti vo všetkých konaniach pred súdom a inými orgánmi,
poradenstvo pri prípadných zmenách v obchodných spoločnostiach (zmena sídla, zmena spoločníkov, zmena štatutárneho orgánu, zmena názvu, a iné zmeny),
vedenie valných zhromaždení a iné,
vymáhanie pohľadávok vypracovanie a zasielanie výziev k úhrade odberateľom, príprava žalôb, vyjadrení,
vypracovanie obchodno-právnych zmlúv a dokumentov,
konzultácie a posudzovanie predložených obchodných zmlúv z hľadiska výhodnosti pre Vašu spoločnosť,
vedenie právnych rokovaní s obchodnými partnermi,
zmena právnej formy a prevody obchodných podielov na spoločníkov alebo tretie osoby,

Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.