Význam slova "zrušovať" v zmluve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 27. 12. 2016

Otázka: Význam slova "zrušovať" v zmluve

Dobrý deň, pokiaľ v dohode o ukončení inej zmluvy je "Zmluva sa zrušuje", znamená to, že už v podstate záväzky z tej zmluvy, ktoré neboli označené, že stratia platnosť aj po skončení zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nebudú od dňa, kedy dohoda nadobudne platnosť aktívne? Tým myslím, že či moje záväzky ktoré vtedy platili už plniť logicky nemusím. To slovo "zrušuje" v nedokonavom tvare ma mätie, tak chcem mať istotu, že to teda spĺňa, čo malo. Ďakujem

Odpoveď: Význam slova "zrušovať" v zmluve

Dobrý deň, ak ste uzatvorili zmluvu o tom, že sa zrušuje pôvodná zmluva, potom zanikajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto pôvodnej zmluvy, to znamená, že po platnom uzatvorení zmluvy o zrušení nie ste povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo zrušenej zmluvy.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:


Podotázka: Význam slova "zrušovať" v zmluve (Občianske právo)

Nevadí, pokiaľ to nie je formou zmluvy, ale dohody? Údajne slovo dohoda je len obšírnejšie, ale pre istotu

Odpoveď: Význam slova "zrušovať" v zmluve

Odpovedá: Advokát Trenčín (odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň,

v právnej praxi sa pojmy dohoda a zmluva považujú za synonymá s rovnakým obsahom. Preto bez ohľadu na označenie danej listiny, ak má v predchádzajúcich otázkach a odpovediach daná listina uvedený obsah, má vyššie vysvetlené právne účinky.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí