Vysporiadanie BSM po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 19. 6. 2017

Otázka: Vysporiadanie BSM po rozvode

Dobrý deň, s manželom sme sa rozviedli. Do mojej starostlivosti súd zveril naše dve maloleté deti. Sme obaja vlastníci bytu a auta. To je náš jediný spoločný majetok. Ešte bývame v spoločnej domácnosti. Ex manžel zadlžuje bývanie, rad si vypije. Chcela by som zostať bývať aj s deťmi v tomto byte. Nemám kam ísť bývať s deťmi. Som za to, aby súd vysporiadal naše bývanie. Čo môžem očakávať od súdu. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

Dobrý deň,

pokiaľ podáte na súd žalobu o vyporiadanie BSM, môžete navrhnúť, akým spôsobom chcete, aby súd rozhodol, avšak súd nie je v tomto prípade viazaný Vašim návrhom a bude brať do úvahy aj iné faktory uvedené v § 150 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Priamo z tohto ustanovenia vyplýva, že súd  bude brať do úvahy potreby maloletých detí, to, ako sa kto z Vás pričinil o nadobudnutie majetku, kto sa ako staral o domácnosť a podobne. Výsledok však nie je možné úplne predvídať, pretože záleží od množstva okolností, ktoré budú predmetom dokazovania.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí