Vyporiadanie BSM v prospech tretej osoby


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 11. 1. 2017

Otázka: Vyporiadanie BSM v prospech tretej osoby

Moja dcéra je rok rozvedená, s manželom si kúpili trojizbový byt na dedine. Zobrali si z banky úver na tento byt. Dcéra sa po rozvode odsťahovala do Českej republiky a keďže neplatí časť nájomného ani časť pôžičky, jej bývalý manžel chce, aby sa vzdala polovice bytu v prospech ich dieťaťa, s čím ona súhlasí, ale nevedia akou právnou formou sa toto môže vykonať v prípade, že ona nemôže prísť na Slovensko. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM v prospech tretej osoby

Dobrý deň. Z Vašej otázky usudzujem, že predmetný byt má Vaša dcéra s jej bývalým manželom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (ďalej len BSM). V takom prípade môžu uzavrieť dohodu o vyporaidaní BSM v prospech tretej osoby – ich spoločného dieťaťa. Podpisy na zmluve o vyporiadaní BSM musia byť úradne overené. Navyše pri zmluvách uzatváraných v prospech tretej osoby je nutné, aby tretia osoba (v tomto prípade dieťa) prejavila s dotknutou zmluvou súhlas. Pritom ak dieťa ešte nie je plnoleté, tak tento právny úkon bude musieť schváliť súd.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk