'

Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 1. 6. 2016

Otázka: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu

Istá osoba ma obvinila, že som jej hrubo nadávala a chcela ju fyzicky napadnúť, za čo som bola predvolaná na okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy v priestupkovej veci, kde som vypovedala, že sa skutok nestal. Osoba, ktorá ma obvinila sa na konanie nedostavila. Chcem teraz ja podať žalobu na ňu za krivé obvinenie, lebo som zase dostala nové predvolanie o výpovedi. Prosím, poraďte mi, na ktorý orgán mám poslať žalobu.

Odpoveď: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu

Dobrý deň  

pokiaľ sa jedná o krivé obvinenie, ide o trestný čin zaradený do iných foriem rušenia činnosti orgánov verejnej moci podľa § 345 zák. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon:

 

“1) Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

 

2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) z osobitného motívu, alebo b) verejne.

 

3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.” 

 

Preto pokiaľ máte podozrenie, že bol spáchaný tento trestný čin, môžete podať trestné oznámenie na políciu, prípadne na prokuratúru. Avšak kedže sa jedná o priestupkové konanie, neobvinila Vás z trestného činu. Pokiaľ sa preukáže, že tvrdenie danej osoby bolo nepravdivé, môžete podať trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania podľa § 373 ods. 1 zák. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon:

 

“1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.” 

 

Právo na ochranu fyzickej osoby, jej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, mena a prejavov osobnej povahy, poskytuje aj Občiansky zákonník. Tu možno podať žalobu na príslušný súd. 

 

Trestné oznámenie podajte na políciu alebo prokuratúru v mieste svojho bydliska.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o pomoc. Zatiaľ ešte manžel mojej dcéry, s ktorým je už vyše roka v rozvodovom konaní je pracovníkom SIS. Robí jej, deťom a aj mne s manželom neskutočne problémy. Ohovára nás, sleduje dcéru, stále jej vypisuje obťažujúce smsky, napadol fyzicky mňa aj môjho manžela na našom pozemku, vo dvore, mňa chcel zraziť vedome autom. Keď podávame trestne oznámenia, všetko zametú pod koberec a vlastne on nič nerobí, som z toho zúfalá. Nakoľko je pracovníkom SIS nekoná Obvodné oddelenie PZ v Seredi, taktiež ho kryjú v Galante na Okresnom policajnom oddelení, brat mu robí v Seredi na Mestskej polícii, jeho matka ma slovne napadá v obchode, skratka je toho veľmi veľa a nikde sa nevieme domôcť pravdy, prosím Vás o pomoc, ďakujem Vám.

Odpoveď: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2019)

Dobrý deň, 

dané konanie posudzujem nie ako priestupok, ale už naplnenú skutkovú podstatu trestného činu nebezpečného prenasledovania v súbehu s nebezpečným vyhrážaním.

Trestný čin nebezpečného prenasledovania je upravený v § 360a Trestného zákona: "(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok."

§ 360 - nebezpečné vyhrážanie: "Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok."

Môžete teda podať trestné oznámenie. V tomto konkrétnom prípade odporúčame podať trestné oznámenie na prokuratúre, ak polícia nekoná. V trestnom oznámení je potrebné uviesť všetky skutočnosti, ktoré by mohli nasvedčovať spáchaniu trestného činu a priložiť doklady. Výhodou je, ak máte jeho správy, alebo aj iné dôkazy k dispozícií a môžete ich preukázať, resp. priložiť k trestnému oznámeniu. Rovnako by som odporúčal uviesť aj tieto skutočnosti, že máte podozrenie, že polícia nepostupuje v súlade so zákonom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na Facebooku som si založil účet s pomenovaním predaj, požičanie, výmena, kde som predával svoje veci ako monitor, Pc, atď. Keď som ich nepotreboval raz som sa dohodol s jedným pánom, že mu predám mobil, no potom som mu nezdvíhal telefón, lebo som mal problém doma, tak som sa mu neozval. Chcel som večer sa mu ozvať a ospravedlniť, že mi niečo do toho prišlo, no už ma od neho čakala sms, že ma udal na polícií. Môžem z toho niečo mať? Ďakujem ako som spomínal mal som účet predaj požičanie výmena, keďže pod svojím menom som predávať nechcel lebo ľudia, keď ma poznajú tak to zneužívajú a chcú odo mňa všetko lacno alebo vymeniť za blbosť, a keď im nevyhoviem nahnevanú sa preto ten účet vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu

Odpovedá: Advokát (Trnava) (odpoveď odoslaná: 20.08.2017)

Dobrý deň, odpoveď na to, či Vám z toho niečo hrozí alebo nie závisí na tom, či ste od neho vzali zálohu za predaj predmetnej veci. V prípade ak medzi Vami iba prebiehala komunikácia týkajúca sa predaja veci a dohadovali ste detaily predaja, myslím si, že ste sa nedopustili žiadne trestné činu. Ak by ste aj dohodli ústne (prípadne písomne prostredníctvom Facebooku) na všetkých náležitostiach kúpnej zmluvy a teda uzatvorili kúpnu zmluvu, mohol by sa domáhať prostredníctvom súdu splnenia Vašej povinnosti z kúpnej zmluvy (t.j. odovzdať mu predmet kúpy). Ak ste od neho peniaze prevzali a mobil mu nedali, odporúčam Vám peniaze čo najskôr vrátiť (ak nemáte v úmysle poslať mu mobil).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk