Prebiehajúci rozvod a predaj nehnuteľnosti so zariadením


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 4. 1. 2017

Otázka: Prebiehajúci rozvod a predaj nehnuteľnosti so zariadením

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o radu. Dcéra sa rozvádza a už s deťmi nežije v spoločnej domácnosti s manželom od 10.3.2015. Bola vyhodená aj s deťmi. Žijú v podnájme. Na konci roka (31.12.2016) sme sa dozvedeli, že manžel už predal byt aj so zariadením a to ešte pred rozvodom. Byt je síce v jeho vlastníctve kúpil ho ako holobyt, ale zariadenie bolo nadobudnuté aj za finančného prispenia dcéry a našej rodiny. Jej manžel o tom nedal vôbec vedieť, že takéto niečo zamýšľa. Sme z toho v šoku. Vlastne z nich spravil bezdomovcov. Pravdepodobne ich odhlásil nový vlastník z trvalého pobytu. To si musíme zistiť. Viem, že majetkové vysporiadanie spadá do BSM, ale chcel by som Vás požiadať o radu, či v takomto prípade jej manžel nekonal protizákonne a ako má dcéra v tejto veci postupovať. Za porozumenie vopred ďakujem

Odpoveď: Prebiehajúci rozvod a predaj nehnuteľnosti so zariadením

Dobrý deň, ak vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti bol výlučne manžel Vašej dcéry, tak na predaj tejto nehnuteľnosti nepotreboval súhlas Vašej dcéry. On jediný bol oprávnený nakladať s touto nehnuteľnosťou. Ak však zariadenie do tohto bytu kupovali počas trvania manželstva hoci len sčasti za peniaze patriace do BSM, patria tieto zariadenia do BSM. Pri bežných veciach nie je potrebný súhlas druhého manžela so zamýšľaným úkonom (predajom). Bežnou vecou nie je napr. predaj nehnuteľnosti alebo darovanie väčšej časti finančných prostriedkov. Ak išlo o bežné zariadenie nehnuteľnosti a nenachádzala sa tam žiadna vec s vysokou hodnotou, na predaj zariadenia nepotreboval jej manžel súhlas. Avšak peniaze získané z predaja tohto zariadenia patria do BSM. Ak by ich jej manžel použil na iný než spoločný majetok alebo účel, prípadne si ich ponechal, pri vyporiadaní BSM po jeho zániku rozvodom bude potrebné zohľadniť i túto sumu a Vaša dcéra si bude môcť nárokovať časť z nej v zmysle ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk