Právo na vrátenie daru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčiansky
Odpovedá: Mgr. Boris Gál
Odpovedané dňa: 27. 2. 2015

Otázka: Právo na vrátenie daru

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na právo na vrátenie daru. Chcem vedieť, či sa dá napadnúť darovacia zmluva uzatvorená v roku 2010, keď moja mama darovala byt môjmu najmladšiemu bratovi bez toho, aby sme jej ďalšie 4 deti o tom vedeli. V tej darovacej zmluve má mama doživotné právo na užívanie. Dozvedeli sme sa to len nedávno a dosť nás to sklamalo, kedže s mamou vychádzame dobre. Keď to mama chcela naspäť, brat povedal, že keď mu to už raz dala, tak je to jeho. Mohli by ste nám prosím vás nejako poradiť ohľadom práva na vrátenei daru? Ďakujem.

Odpoveď: Právo na vrátenie daru

Dobrý deň, právo na vrátenie daru nie je možné uplatňovať bez splnenia zákoných podmietnok V prípade, že bola uzavretá platná darovacia zmluva na byt (bez možnosti odstúpenia od zmluvy), na základe ktorej bol do katastra vykonaný vklad vlastníckeho práva, vrátenia daru sa možno domáhať iba podľa § 630 Občianskeho zákonníka. Podľa uvedeného ustanovenia: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ Preukázanie hrubého porušenia dobrých mravov je v súdnom konaní pomerne náročné. Som toho názoru, že samotné odmietnutie vrátenia, resp. spätného darovania bytu ešte nie je hrubým poručením dobrých mravov.

Obdarovaný sa teda musí správať k darcovi alebo členom rodiny tak, že porušuje dobré mravy. Ak sa niečo takéto stane, tak potom je možné uplatniť právo na vrátenie daru. Toto právo na vrátenie daru je potrebné uplatniť do 3 rokov odo dňa, keď došlo k hrubému správaniu sa zo strany obdarovaného.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk