Zdedí moja budúca manželka byt?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 6. 12. 2016

Otázka: Zdedí moja budúca manželka byt?

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o radu. Žijem s priateľkou v spoločnej domácnosti. Vlastníkom nehnuteľnosti som ja. S priateľkou plánujeme manželstvo. Chcel by som sa opýtať v akom prípade by moja budúca manželka zdedila celý byt, keďže ja mám z predošlého vzťahu dieťa, na ktoré platím výživné ale nestretávame sa. Je možné tento problém vyriešiť darovacou zmluvou v prospech priateľky prípadne až počas manželstva, alebo by táto darovacia zmluva bola napadnuteľná?

Odpoveď: Zdedí moja budúca manželka byt?

Dobrý deň. Vaše dieťa je Váš zákonný dedič zaraďuje sa do prvej dedičskej skupiny. Vaša priateľka pokiaľ s Vami žije v spoločnej domácnosti a žila by aspoň jeden rok pred Vašou smrťou tiež prichádza do úvahy ako dedič, ale v druhej zákonnej skupine. Ak by sa Vám teraz niečo stalo nehnuteľnosť by dedilo Vaše dieťa a aj Vaša priateľka. Pokiaľ sa oženíte Vaša manželka bude dedičkou v prvej skupine automaticky, ale opätovne aj Vaše dieťa ako zákonný dedič v prvej skupine. Pokiaľ ste výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a ste spôsobilý na právne úkony môžete s nehnuteľnosťou počas života disponovať podľa vlastného uváženia predať alebo darovať komukoľvek.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):