Vysporiadanie výživného po osvojení


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 31. 12. 2016

Otázka: Vysporiadanie výživného po osvojení

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadne splatenia dlžnej čiastky výživného, ktorá mi bola vytýčená súdom. Matka maloletej požiadala o spätné vyplatenie výživného po troch rokoch od narodenia maloletej, aj napriek vzájomnej dohode, že som jej platil bez rozhodnutia súdu. Súdom mi bola určená suma na spätné vyplatenie výživného za dané tri roky, ktorú doposiaľ splácam. Nastala však situácia, že matka maloletej sa vydala a jej terajší manžel si chce maloletú osvojiť, s čím súhlasím, avšak ako to bude s danou čistkou? Budem jej ju musieť dodatočne doplatiť aj po tom, čo bude dieťa osvojené jej terajším manželom, alebo tým úplne padnú všetky moje záväzky voči maloletej? Za Vašu odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie výživného po osvojení

Dobrý deň, do času kým bude dieťa osvojené, dovtedy musíte platiť výživné. To znamená, že dlžné výživné za spätné obdobie budete musieť doplatiť.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):