Prídem o polovicu domu, ak odídem od priateľa?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 28. 12. 2016

Otázka: Prídem o polovicu domu, ak odídem od priateľa?

Dobrý deň. Mám taký problém, že žijem s priateľom v rodinnom dome, ktorý máme na katastri na polovicu, ale chcela by som od neho odist, lebo sa to s ním nedá zvládať. Ak odidem prídem o polku domu?

Odpoveď: Prídem o polovicu domu, ak odídem od priateľa?

Dobrý deň,

tým, že odídete od priateľa neprídete o svoj podiel na nehnuteľnosti. Stále sa budete považovať za podielového spoluvlastníka so všetkými právami a povinnosťami, ktoré Vám priznáva právny poriadok. Závisí len na Vás, či svoje podielové spoluvlastníctvo zrušíte a vyporiadate.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):