Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 12. 1. 2017

Otázka: Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka

Ja a môj snúbenec musíme isť vypovedať, ako svedkovia na súd a chcela by som vedieť, či môžme odmietnuť výpoveď, ak nou môžme uškodiť sebe alebo sebe navzájom. Ako to prípadne na súde prebieha odmietneme výpoved a čo dalej? už sa nás nik nebude nič pýtať ? Dakujem

Odpoveď: Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka

Dobrý deň,

Podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

Na súde sa môžete odvolať na vyššie uvedené paragrafy. Zároveň musíte uviesť, že touto výpoveďou by ste mohli spôsobiť trestné stíhanie blízkej osobe, resp. niečo v podobnom zmysle. Z toho, čo uvediete musí mať súd jednoducho za preukázané, že sa naplnili skutočnosti odôvodňujúce odopretie výpovede.

 

 


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):