Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 8. 12. 2016

Otázka: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či v prípade ak odmietnem dedičstvo pre dlhy je v tomto prípade výnimka vzhľadom na spoločnosť, ktorá poskytla úver? Alebo je jedno z akej spoločnosti je poskytnutý úver zosnulému? Pretože mi príbuzná oznámila, že "nebankoviek" (neviem, či môžem uviesť názov) sa táto možnosť netýka a úver budem musieť za otca platiť i naďalej... Vopred veľmi pekne ďakujem...

Odpoveď: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka

Dobrý deň, ak je dedičstvo po zosnulom predĺžené, je možné v lehote jedného mesiaca odo dňa upovedomenia o možnosti odmietnuť dedičstvo takéto dedičstvo odmietnuť. Dávajte pozor na to, aby ste túto lehotu nepremeškali, lebo následne už nebude možné dedičstvo odmietnuť (súd môže túto lehotu predĺžiť iba z dôležitých dôvodov). Dedičstvo sa týmto úkonom odmieta ako celok (t.j. všetky aktíva aj všetky pasíva) a odmieta sa aj do budúcna (tzn. ak by sa v budúcnosti objavil ďalší majetok zosnulej osoby, Vaše odmietnutie by sa vzťahovalo aj na takýto majetok). Neexistuje žiadna výnimka, že by sa na dlh v určitej, či už bankovej alebo nebankovej inštitúcii, odmietnutie dedičstva nevzťahovalo. Ak by ste však aj nadobudli dedičstvo po poručiteľovi, v zmysle ustanovenia § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka ste chránený. Ak totiž dlhy poručiteľa sú vyššie ako jeho majetok, Vy ako dedič zodpovedáte iba do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):