Manželka sa nechce odsťahovať z bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 29. 12. 2016

Otázka: Manželka sa nechce odsťahovať z bytu

Dobrý deň, chcem sa informovať, ohľadom rozvodu mojich rodičov, otec podáva žiadosť o rozvod matka je alkoholik už dlhší čas neprizná si to liečiť sa nechce... Rozvod by mal byť rýchlo veď maloleté deti nemajú.. Ale ona neodíde z bytu, je ich spoločný ako má postupovať..otec. Má jej zohnať náhradné ubytovanie ALEBO ako .. byt chce otec predať a rozdeliť peniaze.. ale Mama sa k ničomu nevyjadruje.. alebo začne vykrikovať, že ona neodíde.. Dá sa to aj bez nej? Ďakujem

Odpoveď: Manželka sa nechce odsťahovať z bytu

Dobrý deň, pokiaľ je byt spoločný, manželka musí súhlasiť s jeho prevodom. V opačnom prípade k predaju bytu nedôjde. Po rozvode má otec právo podať návrh na súd na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V súdnom konaní môže žiadať zveriť byt do svojho vlastníctva a následne ho môže predať amanželku vyplatiť. Pokiaľ sa však nedohodnú, súdne konanie bude nevyhnutné.

Manželka má právo na náhradné bývanie podľa súčasnej právnej úpravy.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):