Mám dedičstvo vymáhať súdne?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banskobystrický
Odpovedá: spolupracujúci advokát, Zvolen, JUDr. Straňáková
Odpovedané dňa: 22. 10. 2015

Otázka: Mám dedičstvo vymáhať súdne?

Po manželovej smrti sa dedilo zo závetu. Mňa ako druhú manželku závet neobsiahol, pretože bol napísaný pred našou svadbou. Mám nárok a šancu vymáhať súdnou cestou, to, čo sme spolu nadobudli, keď to notárka neriešila?

Odpoveď: Mám dedičstvo vymáhať súdne?

Dobrý deň

Vy ako manželka máte právo, nárok na svoj podiel z bezpodielového spoluvlastníctva manželov ak nebolo počas manželstva zúžené, zrušené alebo inak modifikované. Toto vyporiadanie urobí notár ešte pred prejednaním dedičstva. 

Manželka nepatrí do skupiny tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorým patrí to, čo by dostali podľa zákona (poručiteľovi potomkovia). Teda pokiaľ Vás  závet neobsahuje, nebudete dediť.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):