Dedenie bytu po smrti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 19. 6. 2017

Otázka: Dedenie bytu po smrti

Dobrý deň, chcem sa opýtať som ženatý, pred manželstvom som nadobudol majetok, byt, garáž, auto. Mám jedno nemanželské dieťa, ktoré je plnoleté. S manželkou deti nemáme, ona je bezdetná. Chcem sa opýtať ako by som mohol právne zabezpečiť, aby byt po mne zdedila len manželka Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie bytu po smrti

Dobrý deň,

ak máte dieťa, potom by zo zákona dedilo rovnakým dielom, ako Vaša manželka. Nezáleží pri tom, či je manželské, alebo nemanželské. Vylúčiť dieťa z dedičstva je možné len vydedením, avšak to prichádza do úvahy, ak nastala niektorá zo skutočností uvedená v § 469a Občianskeho zákonníka. V opačnom prípade musí, aj v prípade ak spíšete závet, dostať Vaše dieťa aspoň polovicu svojho zákonného podielu (§ 479 OZ). 

To, aby bola Vaša manželka vlastníkom nehnuteľnosti aj po Vašej smrti, by ste mohli dosiahnuť darovaním tejto nehnuteľnosti.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):