Čo ak ma manžel odmieta vyňať z dlhov aj keď majetok zostáva jemu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 13. 7. 2016

Otázka: Čo ak ma manžel odmieta vyňať z dlhov aj keď majetok zostáva jemu?

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako postupovať v prípade, že všetok majetok zostáva manželovi s čím súhlasíme obaja, ale on ma odmieta vyňať z dlhov, čiže nič nemám, ale stále som spoludlžník? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Čo ak ma manžel odmieta vyňať z dlhov aj keď majetok zostáva jemu?

Dobrý deň, v prvom rade Vám odporúčam takúto dohodu v žiadnom prípade nepodpísať. V prípade, že sa snažíte dohodnúť na vyporiadaní BSM mimosúdnou cestou odporúčam Vám trvať na tom, aby sa BSM vyporiadalo spravodlivo v zmysle ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka. Nie je možné, aby všetok majetok nadobudol on a Vy ste napriek tomu zostali naďalej spoludlžníkom na jednotlivých dlhoch. Ak chce všetky majetky nadobudnúť on, mal by spravodlivo nadobudnúť všetky dlhy iba on. Dokonca aj v takom prípade môže nastať situácia, kedy ním nadobudnuté majetky budú mať vyššie hodnotu než dlhy, ktoré nadobudne. V takom prípade by ste mali stále nárok na vyplatenie určitej časti z titulu vyrovnania podielov v rámci vyporiadania BSM. Ak by ste pristúpili na jeho návrh dohody, tak sa môže stať, že aj keď všetky majetky nadobudol do svojho výlučného vlastníctva on, veritelia budú môcť vaše dlhy vymáhať aj od Vás. Pre zabránenie nespravodlivej dohody o vyporiadaní BSM Vám odporúčam nájsť si advokáta, ktorý by zabezpečil, aby ste nepodpísali dohodu, ktorá by bola výrazne vo Váš neprospech. V prípade záujmu o poskytnutie právnej pomoci nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese uvedenej na našej stránke.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):