Online právna poradňa - Iné oblasti práva


Právne články

Položiť otázku

Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce

Dobrý deň. Ešte nemám skolaudovaný dom a prišla mi od obce platiť miestny jednorazový poplatok za rozvoj obce. Kto znáša platbu ?

Odpovedané dňa: 16.04.2019

Budúca zmluva

Dobrý deň, poprosila by som Vás o možnú informáciu, ak uzatváram zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníctva, medzi mnou ako fyzickou osobou a predávajúcimi, ktorými sú právnické osoby (vlastníci pozemku a realizátor stavby) postupujem podľa obchodného alebo občianskeho zákonníka. Ďakujem 

Odpovedané dňa: 04.04.2019

Prezidentské voľby 2019

Dobrý deň, chcem sa opýtať ak pri prvom zasadnutí MVK sa sa vytiahnu predseda a podpredseda. A predseda oznámi, či sa niekto nenájde iný, pretože je v staršom veku a ma zrakový hendikep a v sále sa nájde mladý muž, ktorý sa ujme miesta predsedu ma mu to zapisovateľ umožniť?

Odpovedané dňa: 15.02.2019

Trestne oznámenie alebo priestupok

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať čo mi hrozí zo situácie, kedy som fyzicky napadla (2 facky) a slovne urážala partnerovu milenku. Stalo sa to v kaviarni plnej ľudí, takže svedkov je viac než dosť. Som v období pár týždňov po pôrode a táto žena ma celé obdobie tehotenstva a v období 600nedelia podvádzala s partnerom. V období tehotenstva som ju kontaktovala a slušne sme si vyrozprávali veci a ubezpečila ma, že je to medzi nimi ukončené a neudržiavajú žiaden kontakt. Partner tvrdil to isté, ale obaja klamali, a keď som to zistila slovne som sa jej vyhrážala. (rozbúrené hormóny po pôrode ma zmohli), pár týždňov nato som ju stretla a stal sa tento incident. Jednoducho som vybuchla. Teraz by som chcela vedieť, čo mi hrozí v prípade ak by podala trestne oznámenie? Bolo to pred pár dňami a nekontaktovala ma ani ja ju. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpovedané dňa: 30.01.2019

Odmena za informáciu kde sa nachádza ukradnutá vec

Zdravím mám otázku známi mi ponúkal kradnutý bicykel o deň neskôr na sociálnej sieti som videl, že ho majiteľ hľadá a ponúka za bicykel 200 € nálezné, hodnota je 2500 e plus dorábka nejakých dielov dokopy vraj 6500 €, ale berme tých 2500 €. Ide o to, či mám právo na nálezné ak som majiteľa aj kriminálku informoval u koho sa nachádza? A následne do hodiny od môjho typu ho zaistili u známeho v garáži. Ak mám právo na nálezné tak v akej výške a, či mi je majiteľ povinný vyplatiť odmenu ihneď po zaistení bájku políciou alebo až, keď ho polícia vydá majiteľovi tak vtedy mi má ako vyplatiť odmenu. Som dosť v rozpakoch, s majiteľom sme sa dohodli na 400 €, ohrádza sa tým, že ešte ho nevidel a neidentifikoval po cca týždni, že stále mu ho nevydali a podobne. Ďakujem za odpoveď.

Odpovedané dňa: 12.06.2018

Vyhlásenie za mŕtveho a sirotský dôchodok

Dobrý deň, mala by som záujem o informáciu ohľadom vyhlásenia osoby za mŕtvu. Koľko rokov musí byt osoba nezvestná, aby sa mohol podať návrh na vyhlásenie osoby za mŕtvu. Nezvestná osoba sa pravdepodobne utopila ešte v r. 2006 a telo sa dodnes nenašlo. Jeho dcéra nemala nárok na sirotský dôchodok. Bolo jej povedané, že musí uplynúť určitá lehota, aby bol jej otec vyhlásený za mŕtveho. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.  

Odpovedané dňa: 27.04.2018

Maloletý a náhrada škody ?

Dobrý Deň, chcel by som sa opýtať jednu otázku ohľadom poškodenia majetku v škole. Konkrétne tabule. Škoda vznikla pri prerábaní miestnosti, kde sme ani oficiálne byť nemali. Ide o to, že už zopár týždňov namiesto praxe na počítačoch prerábame fyzicky učebňu. Keďže nás odbor je mechanik počítačových sieti, tak nikto z nás nemá vzdelanie na prerábanie, maľovanie, vŕtanie. Dúfam, že chápete ako to myslím. Skúsim ešte jednoduchšie vysvetliť. Namiesto praxe kde opravujeme počítače atď., tak prerábame učebňu a popritom vznikla škoda, spadla nám skriňa a zničila tabuľu. Škola chce po nás zaplatiť 170 €,  pritom to bolo omylom a my sme tam nemali čo robiť. Za nejakú radu budem vďačný. Pekný deň.

Odpovedané dňa: 12.04.2018

Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Ďakujem za Vašu ochotu reagovať a uvádzam doplňujúce informácie. Stavebné povolenie bolo vydané miestne príslušným stavebným úradom - obcou ( ide o stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu ), pričom sused uplatnil nasledovné námietky : namieta, že nemal čas sa pripraviť na územné a stavebné konanie, pričom oznámenie o mieste a dátume konania prevzal no nezúčastnil sa ho. Požaduje zaslanie plánu umiestnenia rodinného domu, chce byt prítomný pri zameraní a osadení stavby geodetom, pričom požaduje o premeranie spoločnej hranice pozemkov. Táto hranica už bola nedávno prekontrolovaná no s tým nemám problém, veď nech príde, geodet zameria to isté ako minulé, namieta, že voda z môjho pozemku mu bude tiecť na jeho pozemok, pričom podotýkam, že úroveň jeho pozemku je oproti môjmu vyššie o cca 20 cm. No tejto námietke absolútne nechápem a vymyká sa to fyzike, namieta trasovanie inžinierskych sieti (vody a elektriny). Toto trasovanie a miesta možného napojenia boli určené na tento účel príslušným orgánom a to vodárenskou spoločnosťou a elektrárňami a podotýkam, že náklady na ich zriadenia budú hradené investorom teda mnou. Tu na podotýkam, že tieto siete budú vedené výlučne po pozemku môjho otca. Sused žiada, aby tieto siete boli vedené úplne inde. Neviem, no niektoré jeho námietky mi pripadajú úplne neopodstatnené. Touto cestou sa na Vás obraciam so žiadosťou o radu a čo ďalej. Skúšal som ho kontaktovať v snahe o rozumnú dohodu, no nereaguje. Momentálne má stavebné povolenie odkladný účinok a čakám na reakciu stavebného úradu, aké stanovisko záujme. Pravdepodobne zvolá ďalšie sedenia, či sused preberie zásielku, či príde a čo zase vymyslí, tak to neviem. Za Vašu radu veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň. S pozdravom.

Odpovedané dňa: 16.03.2018

Neplatnosť zmluvy ?

Dobrý deň, prajem. Chcela by som sa informovať ak som mala v roku 2010 uzatvorenú zmluvu, je možné ešte aj teraz požiadať súdne o určenie neplatnosti zmluvy? Keďže sa zistili nové skutočnosti. Ďakujem pekne.

Odpovedané dňa: 27.02.2018

Presunutie času odletu

Dobrý deň, letím so spoločnosťou Ryanair cestou Lisabon - Brusel - Bratislava, môj let z Lisabonu do Bruselu presunuli a nestíham let z Bruselu do Bratislavy. Čo mám robiť? Žiadať o finančnú náhradu alebo o nahradenie obidvoch leteniek? Ďakujem za odpoveď.

Odpovedané dňa: 22.02.2018