Online právna poradňa - Rodinné právo


Právne články

Položiť otázku

Nárok na výživné po rozvode

Som invalidná dôchodkyňa (vozíčkárka) - mám nárok na výživné po rozvode pri rozpade manželstva (nevera manžela), zatiaľ žijeme oddelene, deti sú dospelé. Ďakujem.

Odpovedané dňa: 21.10.2013

Výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Moja otázka - Pred 2 rokmi som podala žiadosť o úpravu výživného od otca i matky na základe toho že v 18 rokoch som sa osamostatnila a odišla z miesta bydliska. Dnes som sa dozvedela, že toto pojednávanie sa konalo včera a ja som nebola oboznámená, čiže som sa nedostavila. A keďže teraz mám 20 rokov, ale od tohto školského roku študujem už len externe, a od tohto mesiaca som nezamestnaná, či mám znova podať návrh a výživné dostanem, alebo keďže nie som denný študent už peniaze nedostanem. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem. 

Odpovedané dňa: 18.07.2017

Zverenie dieťaťa do opatery otca

Dobrý deň. Chcem vedieť, ako je to so zverením dieťaťa do opatery otca. Môj päť ročný syn býva u mojej bývalej priateľky, ktorá má rodinné problémy so svojimi rodičmi, u ktorých býva aj s mojim synom. Tieto ich problémy by som chcel vyriešiť tak, že si chcem zobrať môjho syna k sebe (nakoľko to psychicky nevplýva dobre na päť ročné dieťa). Keďže je syn zverený matke, tak by som sa chcel spýtať, či je možné súdnom cestou a cez kurátorku vybaviť, aby nejaký čas býval u mňa (napr. 3 mesiace). Chcel by som to mať vybavené právne a na papieri, keďže neviem ako by to bolo aj s výživným, ktoré jej posielam. Je možné zverenie dieťaťa do opatery otca?

Odpovedané dňa: 27.07.2017

Výživné pre SZČO

Z čoho sa určuje výživné, ak som podnikateľom, z daňového priznania? Ak vlastním aj hnuteľný majetok, ktorý využívajú aj moje deti, vypočíta sa výška výživného aj z toho?

Odpovedané dňa: 17.10.2013

Zvýšenie výživného na maloleté dieťa

Dobrý deň. Mám 8 ročnú dcéru, na ktorú mi jej otec posiela výživné vo výške 50 eur. Manželmi sme neboli a ani sa nikdy nijako nepodieľal na jej výchove. Táto suma mu bola stanovená súdom ešte v roku 2007, keď mala dcéra 2 roky. Toho času bol nezamestnaný, ako aj teraz. Nedávno som však na obchodnom registri zistila, že je konateľom nejakej s.r.o. firmy, kde mal údajne vložiť základný vklad na imanie vo výške 6640 eur. Chcem sa touto cestou spýtať, či môžem tento fakt pokladať za vhodný argument na zvýšenie výživného na dcérku?

Odpovedané dňa: 17.10.2018

Zníženie výživného po strate zamestnania

Dobrý deň. Mám otázku ohľadom zníženia výživného po strate zamestnania. V apríli 2013 som bol situáciou v práci donútený podpísať dohodu o rozviazaní pracovného pomeru. Bez odstupného. Mal som plat cca 600€. Nastúpil som na úrad práce a bola mi priznaná podpora o výške cca 400 €. Požiadal som o zníženie výživného na plnoletú dcéru, platím 130€, ktorá má 20 rokov a študuje na platenej súkromnej škole v mieste bydliska, 890€ na semester. Mám ešte jednu vyživovaciu povinnosť na maloletú dcéru, kde som sa dohodol s matkou na minimálnom výživnom. Moje preukázateľné výdavky sú vo výške cca 600€, bývam v podnájme 135€, mám hypotekárny úver 154€, výživné plnoletá dcéra 135 a neplnoletá dcéra 28€, ostatok strava, zubárka, ošatenie a pod. Nemám žiadny majetok ani úspory, len ešte jednu pôžičku na sumu 25000€, ktorú som zatiaľ nesplácal pre nedostatok financií. Výživné platím doteraz načas, bez omeškania. Mám záujem o zníženie výživného po strate zamestnania. Sudkyňa zamietla žiadosť s tým, že som si sám zapríčinil stratu zamestnania. Moja otázka: Za jeden mesiac strácam nárok na podporu a nebudem mať žiadny príjem. Iba sociálnu podporu, ak mi ju uznajú. Môžem opäť požiadať o zníženie výživného na základe mojich nových finančných pomerov? Môže sudca opäť použiť formuláciu, že za stratu zamestnania si môžem sám, alebo platí, že súd už raz o tom rozhodol a nemôže na to poukázať znovu? Ako by to bolo so znížením výživného po strate zamestnania. Ďakujem za odpoveď.

Odpovedané dňa: 17.10.2013

Premiestnenie dieťaťa do cudziny - únos

Dobrý deň. Ako by som mal postupovať ak moja bývalá priateľka, s ktorou mám dieťa bez môjho vedomia odišla do inej krajiny a vôbec mi neodpovedala na to, kde je aj s dieťaťom. Dieťa jej bolo súdne zverené do starostlivosti pred 3 rokmi, ale doteraz som dieťa vídaval. Ďakujem za odpoveď.

Odpovedané dňa: 16.10.2013