'

Online právna poradňa - Dedičské právo


Právne články

Položiť otázku

Dedenie v prvej dedičskej skupine

Dobrý deň, z prvého manželstva mám dve deti. Bývalú manželku som vyplatil z bytu. S terajšou manželkou ( sme spolu 10 rokov ) mám jedno dieťa. Byt ale stále vlastním iba ja. V prípade, že by sa so mnou niečo stalo, kto by dedil byt? Dedila by aj moja terajšia manželka alebo iba deti? Ďakujem.

Odpovedané dňa: 04.09.2017

Ako postupovať keď je chyba na LV?

Dobrý deň, starí rodičia si v roku 1955 postavili rodinný dom, po smrti starého otca v roku 1988 sa dedičia v konaní dohodli, že polovica domu, ktorá bola predmetom konania prípadne jeho manželke tj. mojej starej mame. Ta tento rok zomrela a v dedičskom konaní notárka prejednáva len polovicu domu, ktorú starká zdedila po manželovi, pretože na liste vlastníctva ma zapísanú len tu. Ako postupovať, aby sa prejedával celý dom, ktorý starká vlastnila, aj keď na liste vlastníctva tu druhu polovicu zapísanú nemá? Aké doklady je treba doložiť? Môžu sa dedičia dohodnúť na tom, že každý zdedí určitú časť, napr. jeden dom, druhý pôdu, tretí pozemok alebo sa striktne delí všetko pomerne, ďakujem.

Odpovedané dňa: 28.08.2017

Prevod zdedeného spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiach

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o radu. V roku 1985 som po smrti matky aj so sestrou zdedila každá 1/4 rodinného domu. Čiže ja 1/4, a sestra tiež 1/4. 1/2 rodinného domu zdedil nás otec. V tomto roku otec daroval svoju 1/2 rodinného domu našej nevlastnej sestre. Podotýkam, že otec sa po smrti našej matky o nás so sestrou nestaral, znova sa oženil a v tomto manželstve mal dcéru, ja som bola zverená do starostlivosti starej matke a moja sestra odišla do zahraničia. Chcem sa spýtať, akým spôsobom sa môžeme so sestrou domáhať vyplatenia dedičstva. Ďakujem.

Odpovedané dňa: 04.09.2017

Delenie dedičstva po smrti otca

Môj otec zomrel a zostali sme štyry deti a manželka. Ako sa bude deliť majetok, keď otec mal ešte dlh 5000e? Aké sú všeobecne naše podiely pre deti a manželku?

Odpovedané dňa: 24.08.2017

Mám nárok na byt po smrti matky?

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať. Matka sa 2x vydala, jej manžel ma neosvojil. Bývali u jeho matky, ktorá, keď umrela byt ostal bratom, z ktorého jeden sa dedičstva zriekol. Byt nadobudli počas manželstva. Prednedávnom mi umrela aj mama. Mám na byt nárok aj ja alebo na jeho časť, aj keď v liste vlastníctva je len mamin manžel? Ďakujem.

Odpovedané dňa: 22.08.2017

Nadobudnutie užívanej pôdy od nebohého

Dobrý deň. Ako je možné čo najjednoduchšie nadobudnúť pôdu-pole kde pestujeme zemiaky, pričom dedko je podielnikom na LV a ja som vnučka. Dedko je už mrtvý, v dedickom konaní ani v záveti pole nebolo prejednané.

Odpovedané dňa: 23.08.2017

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe

Dobrý deň, žijeme v rodinnom dome kde nám patrí 17/20. 3/20 si odkúpila teta od otcovho brata. Moji rodičia chceli tetu vyplatiť, alebo sa dohodnúť o zrieknutí podielu. Teta nečakane zomrela. Jej muž si začína nárokovať podľa jeho slov na polovicu nášho domu, ktorá mu samozrejme nepatrí. Nebohá teta ma maloletú dcéru. Prosím Vás ako pokračovať ďalej? Vďaka.

Odpovedané dňa: 10.09.2017

Strach z dedenia dlhov

Týka sa to problému, ktorý ma ťaží už dosť dlho. Odišla som od rodičov hneď po maturite a išla z priateľom pracovať do Anglicka. Dokým som bývalá s nimi tak ma ponižovali a neprejavovali rodičovskú lásku, nepodporovali. Psychicky ma ničili alkoholizmus otcov a matkin vzťah ku braniu stálych úverov. Otec mi ubližoval a veľmi som sa zle psychicky cítila týrali ma k práci furt letáky roznášať ako i mladší brat kt. milovali všetci narozdiel odo mňa. 3-krát som bola hosp. Na psych. odd. Kvôli depresívnym snov a depresívnym stavom. Pred odletom ma vlastný brat okradol o kreditku a nakúpil cez net veci. Bola som ho udať na polícii a celkovo som skončila s nimi. Bojím sa dedenia dlhov po rodičoch kt. siahajú veľmi veľa e. Žijem s priateľom naďalej ok. A som úplne inde ako ony bez zdrav.problémov a liekov ony sú už pre mňa cudzí ľudia bezvýznamný mám nové číslo kvôli neustálemu prenasledovaniu tel. Vydieraniu psychického. Bojím sa dlhov ich a ako sa oslobodiť od keby dedenia. Moje deti nikdy nechcem, aby vedeli, že mali takých starých r. hanba. Nepokladám sa ich za ich dieťa som, akoby z domova môjho zlého detstva. Som vďačná Bohu za správnych ľudí okolo mňa.

Odpovedané dňa: 23.08.2017

Vysporiadanie zdedeného rodičovského majetku

Vážená právna poradňa, chcel by som Vás týmto poprosiť o radu pri vysporiadaní majetku, ktorý mne, a už teraz zosnulému bratovi zostal po našich rodičoch. Boli sme traja súrodenci bývajúci v dome našich rodičov. Neskôr sme sa ja a sestra odsťahovali. Brat zostal u rodičov, kde neskôr, keď sa oženil postavil dom vo dvore, a na pozemku, ktorý si s rodičmi vysporiadal. Ten sa tohto problému netýka. Po smrti mojej matky sme dedili rovnakým dielom ja, brat, ako i sestra na dome mojich rodičov, ku ktorému patrili aj zastavané plochy, hospodárske budovy a záhrada, spolu asi 900 m2, t.j. (jeden oplotený celok), kde rodičovský dom je zo strany ulice so vstupnou bránou a bratov dom v strede celkového pozemku tvoriaceho hospodárske budovy, dvor a záhradu. Pozemok ma aj zadnú bránu na druhej strane s prístupovou cestou, ktorá vedie tiež k rodinným domom na uvedenej ulici. Brat neskôr odkúpil podiel od sestry. Neskôr, keď nám zomrel aj otec, stal sa 2/3 vlastníkom podielu po rodičoch, oproti mojej 1/3. Spočiatku som ešte do rodičovského domu po smrti otca chodil, mal som tam dielňu, záhradu. Naše vzťahy už vtedy však neboli dobre, a neskôr som tam prestal chodiť úplne. Ešte v dobe, po smrti otca, keď sme stratili oboch rodičov, ponúkol som bratovi písomnou výzvou k odpredaju svoj 1/3 podiel. Moja výzva sa mu však zdala vysoká, či skôr, predstavoval si, že to dostane zadarmo. Teraz, asi pred pol rokom brat zomrel, a myslel som, že zo strany bratovej manželky, či jeho troch deti príde nejaká ponúka, ale žiaľ, žiadna. Prerábajú si svoj vlastný dom, ktorý stojí vo dvore našich rodičov, užívajú celý pozemok patriaci aj mne, a o vysporiadanie, či nejakom riešení so mnou nemajú záujem. Ponúkol som im ústne aj možnosť, aby nemuseli investovať finančne do vyrovnania so mnou, že by som sa vzdal podielu na rodičovskom dome, a zobral miesto toho svoj podiel na pozemku, záhrade, zo zadnej časti oploteného celku, kde je zadná brána, cca spolu 300 až 350 m2 a ten možno odpredal, ako stavebný a pod. Im by zostala celá predná a stredná časť pozemku a rodičovský dom stojaci na opačnej strane pozemku. Ako by som mal prosím Vás postupovať, ak sa s nimi vôbec nedá dohodnúť? Môžem niekomu ponúknuť svoj 1/3 podiel na rodičovskom dome, dvore, záhrade? čo je asi nereálne. Mám ich vyzvať písomne výzvou k nejakej z možnosti k uvedeným riešeniam a ak nebudú reagovať, ako mám postupovať? Ďakujem pekne za Vašu radu.

Odpovedané dňa: 29.08.2017

Zákonné podmienky vydedenia

Dobrý deň, mala by som otázku ohľadom vydedenia. S manželom sme rozvedení a máme jedno maloleté dieťa. Ex manžel sa znovu oženil, zatiaľ sú bezdetní. Ak by sa niečo stalo ex manželovi, môže jeho terajšia manželka podniknúť také kroky, aby vydedila maloleté dieťa? Alebo napríklad môže ex manžel za života spísať závet, v ktorom vydedí svoje (zatiaľ) jediné dieťa? Ďakujem pekne.

Odpovedané dňa: 17.08.2017