Online právna poradňa - Nezaradené


Právne články

Položiť otázku

Je to nebezpečné vyhrážanie?

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mám spolubývajúcu, s ktorou mám konflikt, kôli tomu, že neprata. V podstate sa stalo, že som jej vytkla jednu vec a odvtedy sa do mňa naváža ale takým spôsobom, že sa mi vyhráža, že nakvapká drogy do pohárov. Dá sa to nejak riešiť? Ja už hľadám iný podnájom kôli nej ale stále som ešte tu. Dá sa to brat ako nebezpečné vyhrážanie.

Odpovedané dňa: 31.07.2019

Zmluva o pôžičke a doložka

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, v zmluve o pôžičke medzi dvoma fyzickými osobami môžem v hlavičke uviesť, podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka? A čo sa týka rozhodcovského konania koho tam treba uviesť? Za skorú odpoveď srdečne ďakujem.

Odpovedané dňa: 30.04.2019

Plná moc

Dobrý deň. Zaniká smrťou konateľa spoločnosti aj generálna plná moc, ktorú udelil tretej osobe?

Odpovedané dňa: 08.01.2019

Zneužitie osobných údajov

Dobrý večer, na uvedenie do deja uvádzam už predtým u Vás riešený problém: MOJA OTÁZKA Dobrý deň, p. Ficek, našiel som Vás, že radite online a momentálne nemám čas behať osobne za právnikmi, tak by som Vás chcel poprosiť poradiť s týmto problémom. - Mám 25, rodičia sú dlho rozvedení, mám niečo cez mesiac po svadbe. Problém je s otcom, nekontaktuje sa, nebol na svadbe, platí výživné. Dnes som však od neho dostal správu, aby som mu zaslal okopírovaný sobášny list a údaje o tom, kde a odkedy je zamestnaná moja manželka( práve ukončila vysokú školu). Ja som ešte študent a dva roky budem. Zo skúsenosti viem, že niečo zamýšľa. Myslíte, že sa chce zbaviť výživného? Viete mi napísať, čo asi plánuje? Otec je právne vzdelaný a čisté svedomie voči svojim deťom vôbec nemá. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď. S pozdravom, J. VAŠA ODPOVEĎ Oblasť práva: Rodinné právo Kraj: Prešovský Odpoveď: Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že podľa úst. § 71 zákona o rodine majú manželia voči sebe vzájomnú vyživovaciu povinnosť. To, že ste uzatvorili manželstvo nie ste povinný svojmu rodičovi oznamovať, ako ani to, či manželka pracuje. Z uvedeného dôvodu - vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manežlmi, Vás otec poda prípadne už podal návrh na súd na zrušenie prípadne zníženie výživ. Povinnosti. Súd bude oprávnený tieto doklady resp. údaje vyžiadať v konaní. V rámci rodinnoprávnych vzťahov odporúčame uvedenú informáciu - dátum uzatvorenia manželstva /nie sobášny list/, ako aj poskytnúť informáciu o tom, či Vaša manželka pracuje. Zamestnávateľa neuvádzajte, uveďte len informáciu o tom, že Vaša manželka pracuje alebo nepracuje, teda nie zamestnávateľa/. NOVÁ OTÁZKA Rodič si vyžiadal sobášny list na matrike a sobášny list zneužil a doložil ho súdu ako dôkaz, že som ženatý študent. Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti už podal. Chcel by som vedieť, či nedošlo k porušeniu zákona o ochrane o osobných údajov zo strany pracovníčky matričného úrady, prípadne zneužitia dokumentu mojim otcom. Ďakujem.

Odpovedané dňa: 11.12.2018

Predaj nehnuteľnosti po darovaní

Dobrý deň, prosím o radu pri predaji nehnuteľnosti. V roku 2010 sme s bývalým partnerom (nie manželom) kúpili byt, ktorého vlastníkmi sme bol 1/2 a 1/2. Pred mesiacom mi svoju polovicu daroval darovacou zmluvou. Môžem uvedený byt predať skôr ako o päť rokov od darovania, keďže od kúpy bytu ubehlo už osem rokov? Ďakujem.

Odpovedané dňa: 29.10.2018

Je možné reklamovať nákup cez Google Play

Dobrý deň. Môj desať ročný syn hral na mojom telefóne poč. hru, pričom v domnení, že nahráva gemy do hry nevedomky minul 280 eur. Dá sa takýto nákup reklamovať?

Odpovedané dňa: 14.08.2018

Kúpa pozemku s verejným vodovodom a kanalizáciou

Dobrý deň, kúpili sme stavebný pozemok už v zastavanej časti obce. Predchádzajúci majiteľ nás neupozornil, že cez neho prechádza kanalizačné a vodovodné potrubie bytovky nachádzajúcej sa v jeho bezprostrednej blízkosti. Predchádzajúci majiteľ to ani netušil, lebo toto potrubie bolo vybudované pred viac ako 40 rokmi, nebolo nikde ani zaznačené. Síce sa nachádza v časti pozemku, kde je plánovaná oddychová časť, a teda pri výstavbe RD nie je predpoklad, že by mohlo dôjsť k mechanickému poškodeniu, obyvatelia bytovky tvrdia, že ak dôjde časom k havárii v súvislosti aj s opotrebením potrubia, vzhľadom na vek, a ktoré zároveň nezapríčiníme my, sme ako majitelia pozemku zodpovední ju na vlastne náklady odstrániť. Je to naozaj pravda? Ako to posudzuje zákon? Majitelia bytovky sú majiteľmi iba bytov a nie sú vlastníkmi ani pozemku pod bytovkou ani v jej okolí.

Odpovedané dňa: 11.06.2018

Nevyplatenie faktúry (podpísaný doklad)

Dobrý deň, na základe objednávky boli prevedené stavebné práce, ktoré boli riadne prevzaté a bola vystavená faktúra. Platba mala prebehnúť v hotovosti, bol vydaný príjmový aj výdavkových pokladničný doklad (riadne vyplnený a podpísaný). Nato odberateľ podmienil vyplatenie odmeny za prácu podpísaním zmluvy kde sa dodávateľ zaväzuje, že do ukončenia stavby nebude pracovať pre inú spoločnosť, čo dodávateľ podpísať odmietol a odberateľ mu tak odmietol vyplatiť peniaze avšak ponechal si podpísaný výdavkový doklad. Dodávateľ je SZČO. Aké sa právne možnosti vymáhania pohľadávky ak z "papierového" hľadiska bola odmena vyplatená. Ďakujem za odpoveď.

Odpovedané dňa: 02.04.2018

Vyvlastnenie pozemku a stavebné povolenie ?

Dobrý deň, Chceme Vás požiadať o radu. Žiadame o stavebné povolenie na stavbu RD v katastrálnom území obce Čelovce okr. Prešov. Pracovníčka na stavebnom úrade nám odmietla vydať stavebné povolenie, nakoľko nemáme doriešené vecné bremeno na prístupovú cestu. Sme tretí pozemok v poradí od obecnej cesty. Na prvom pozemku, ku, ktorému patrí aj časť príjazdovej cesty (spoločenstvo vlastníkov ), je exekučné konanie, majiteľ má zablokované nakladanie z nehnuteľnosťou ( pozemkom ), preto nám nemôže podpísať vecné bremeno. Podľa zákona je prístupová cesta nutná ku kolaudácii, nieje podmienkou k vydaniu stavebného povolenia. Napriek tomu nám stavebné povolenie vydať nechce, kým táto vec nebude doriešená. Exekučné konanie sa začalo v roku 2015, kontaktoval som exekútorku Zummerovú z Michaloviec, ktorá ale akúkoľvek konštruktívnu debatu odmieta, takže nevieme ako ďalej. Je k stavebnému povoleniu nutná príjazdová cesta alebo nie? Vieme tento problém vyriešiť inak ako vyvlastnením cesty, čo je zdĺhavé a nákladné, keďže náklady s tým spojené musíme znášať my a nie ten čo ich spôsobil? Ďakujeme za radu.

Odpovedané dňa: 12.03.2018

Vodičské oprávnenie

Dobrý deň, viedol som motorové vozidlo, na ktorom som dostal pokutu, ktorú som na mieste nevedel uhradiť. Policajti mi preto odobrali vodičský preukaz s tým, že pokutu môžem do 15 dni uhradiť. Zhodou okolností som odcestoval do zahraničia a pokutu neuhradil. Dostal som list od okresného riaditeľstva policajného zboru rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu, že mi nebude vrátený pred konečným rozhodnutím. To znamená, že keď vyplatím pokutu, nebude mi vrátený VP? Voči tomuto rozhodnutiu sa viem odvolať do 15 dni. Za pochopenie ďakujem.

Odpovedané dňa: 26.01.2018