Online právna poradňa - Spoluvlastníctvo


Právne články

Položiť otázku

Nútenie vysporiadania a možný časový rámec

Dobrý deň, prajem! Pred desaťročím zomrel otec a počas dedičského konania po ňom prepísala naša matka na mňa a brata rodičovský rodinný dom v pomere 1/2 a 1/2, zriekla sa svojho podielu a zriadilo sa bremeno doživotného užívania pre ňu. Tento rok bohužiaľ zomrela a teraz brat /-ova rodina tlači na vysporiadanie. Dom je neobývaný v pomerne zlom stave. Chcela ho jeho rodina, ale som povedal, že ho nechcem nikomu predať, a keď sa finančne pozviecham, odkúpim jeho podiel, pričom požadovanú cenu na dotaz neuviedol. Súhlasil. No teraz po niekoľkých mesiacoch začali tlačiť. Kvôli neočakávaným výdavkom ale najbližší min. polrok určite neviem financie zabezpečiť pôžičkou, keďže už splácam iné. Nechem o rodičovský dom prísť z citových dôvodov. Môžu zariadiť, aby som o neho prišiel trebárs súdnou cestou? Je nejaký časový limit dokedy musím konať, keď som prejavil záujem ale momentálne nemám financie? Ďakujem Vám! S pozdravom.

Odpovedané dňa: 17.09.2018

Rozdelenie spoločného majetku

Dobrý deň, po 14 rokoch sme sa rozišli s priateľom, s ktorým mám 2 deti. Spolu sme nadobudli dom, auto a všetok hmotný majetok. Po rozchode som sa odsťahovala s deťmi s tým, že z domu sme nič nezobrali. Na dom máme hypotéku, ktorú som platila 3 roky ja a teraz ju platí on. Mám právo si žiadať vyplatenie z domu alebo čiastku, ktorú som vyplatila ja? Za odpoveď ďakujem.

Odpovedané dňa: 20.02.2018

Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?

Dobrý deň. V 2007 som kúpila dom kde 2/3 mám ja, 1/3 má bývalý priateľ. Pri kúpe domu som ja brala hypotéku, ktorú dodnes splácam a v hotovosti som zaplatila 100 000 Sk. Priateľ odišiel v roku 2009 a nárokuje si na sumu 10 000 eur. Neprispieva ničím a ja som už investovala do nehnuteľnosti od doby kedy on tam nežije. Otázka znie: Môže si nárokovať na takúto sumu a môže ju aj dostať? Žiadna dohoda z jeho strany nepripadá do úvahy, pretože stále trvá na tejto sume Vopred ďakujem.

Odpovedané dňa: 19.02.2018

Prenájom bytu v rámci BSM ?

Dobrý deň, prosím o radu. Mám byt, ktorý je vo vlastníctve môjho syna a nevesty. Syn je toho času zdravotné postihnutí a je umiestnený v ústave. Nevesta vymenila zámok na byte a prenajíma ho. Peniaze z prenájmu berie ona. Majú spoločnú dcéru, ktorá má 20 rokov. Môžem podať návrh na súd, aby polovica nájomného bola vyplácaná môjmu synovi ?

Odpovedané dňa: 06.02.2018

Tarifná hodnota v podielovom vlastníctve

Neviem sa zorientovať v advokátskej tarife. Chceme sa dvaja majitelia spoločne súdiť o nás pozemok, kde ja vlastním len 1/10 a druhý 9/10. Advokát, ktorý by nás zastupoval obidvoch, bude robiť spoločne úkony. Tarifná hodnota je cena celého pozemku pre každého z nás, potom ja musím platiť za každý úkon neprimerané veľkú cenu sic zníženú, ide o spoločný úkon, ale nijako to nezohľadňuje, že vlastním len 1/10, a získam spať len 1/10. Rozumiem tomu dobre?

Odpovedané dňa: 30.01.2018

Vysporiadanie spoluvlastníctva 12 rokov po rozvode

Dobrý deň, mám otázku ohľadom vysporiadania spoluvlastníctva po rozvode pri nasledovnej situácii. S manželkou sme sa rozviedli na jej žiadosť v roku 2006, pričom sme ostali žiť v spoločnej domácnosti s dvoma deťmi do roku 2009, kedy sa odsťahovala do bytu nového priateľa. Deti ostali žiť a bývať so mnou aj naďalej. Začiatkom roka 2018 sa však bývala manželka domáha polovice bytu, keďže sa s priateľom rozišli a z jeho bytu nedostala vyplatenú dohodnutú čiastku. Má nárok na polovicu bytu, keďže som vyše 8 rokov len ja prispieval do domácnosti a z väčšej časti aj na dve deti ? Bytový dom prešiel pred nedávnom rekonštrukciou s nadstavbou a zateplením, čím sa výrazne zvýšila cena bytu. Ďakujem za odpoveď.

 

Odpovedané dňa: 29.01.2018

Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: máme s expriateľom byt a bývame tu 4 roky. Zatiaľ stále spolu nakoľko sa nevieme dohodnúť ako vyriešiť situáciu ohľadom spoločného bytu. Na byt nie je úver z banky, ale moja časť je splatená celá plus mám podloženú úhradu prerábky a komplet zariadenia. On svoju časť spláca mojej sestre, ktorá mu na to požičala a ona má na byt záložné právo. Všetko bolo spísané u notára. Zatiaľ má splatených cca 8000 € z jeho polovice čo je zhruba 25000 €. Na liste vlastníctva sme uvedení obaja ako vlastníci. Návrh, ktorý dostal, že buď ho vyplatím ja alebo on mňa, neakceptuje. Nechce sa odsťahovať, ale chce tu naďalej spoločne bývať. Poprosila by som radu, ako to riešiť v takomto prípade a aká je šanca, že byt dostanem ja. Ďakujem.

Odpovedané dňa: 22.01.2018

Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve

Dobrý deň, chcem sa opýtať sme 4 spolumajitelia rod. domu po rodičoch. Jeden z bratov tam býva, ale dom zadlžuje, neudržiava atď. Poslali sme mu doporučený list - výzvu na uplatnenie predkupného práva. To isté sme poslali aj druhému bratovi. Čo máme urobiť, ak sa v stanovenej lehote dvoch mesiacov nevyjadria a dvaja spolumajitelia chceme tento dom predať. Ďakujem, s pozdravom.

Odpovedané dňa: 11.01.2018

Nájom poľnohospodárskej pôdy

Dobrý deň. Určitá Agro spoločnosť využíva pozemky, na ktorých mám spoluvlastnícky podiel od roku 2012. V roku 2016 mi táto Agro spoločnosť zaslala šek za nájom pre roky 2014/15/16 a návrh nájomnej zmluvy. K tomu, že využívajú tieto pozemky došli na základe inventarizácie pozemkov spoločnosti. Zaujímalo by ma, či má daná spoločnosť právo obhospodarovať tieto pozemky podľa určitého zákona a zasielať mi "drobné (1-2 e/rok)", ktoré si sama vypočítala aj napriek tomu, že som nájomnú zmluvu nepodpísal ? Je možné nejakým spôsobom prijať /požiadať túto spoločnosť, aby vyčlenila nahradený pozemok v rozmeroch ako je môj spoluvlastnícky podiel. Je možné žiadať vyššie nájomné? Ako by som mal postupovať, ak si neželám, aby vykonávali naďalej poľnohospodársku činnosť do doby kým táto dohoda nebude vzájomne výhodná. Ďakujem Vám za pomoc a informácie ako postupovať.

Odpovedané dňa: 06.01.2018

Vysporiadanie majetku po rozvode

Dobrý deň, s manželom sme nadobudli nehnuteľnosť pred uzavretím manželstva, každý vlastní 1/2. Financovali sme ju z 3 zdrojov - 1. Hypotéka, 2. Každý z vlastných prostriedkov, 3. Bezúročná pôžička od mojich rodičov (neexistuje zmluva o pôžičke). Pred rozvodom zhruba rok a pol býval v byte len manžel, rovnako v ňom býva aj po rozvode. Hypotéku a úver stále platíme napoly, náklady spojené s užívaním bytu hradí odkedy v ňom býva sám iba on. Po rozvode si chce byt nechať on, s prebratím hypotéky súhlasí, ale peniaze z bezúročnej pôžičky chce naďalej v malých sumách postupne splácať, s čím nesúhlasia moji rodičia. Ako by sa dala táto situácia vyriešiť? Mám nárok na to, aby mi vrátil podiel na splátkach, ktoré som doteraz splatila? Môže odo mňa požadovať podiel na nákladoch spojených s užívaním bytu za čas, ktorý v ňom nebývam? Ďakujem.

Odpovedané dňa: 05.01.2018