'

Online právna poradňa

Vo formulári nižšie vyplňte Váš email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, ďalej vyberte bydlisko (kraj, v ktorom bývate). Naša online právna poradňa umožňuje taktiež vybrať si oblasť práva, pod ktorú Vaša otázka spadá. Pokiaľ neviete otázku zaradiť vyberte "iné, neviem zaradiť". Ďalej máte na výber dve možnosti, prvá je bezplatné právne poradenstvo (tzv. Právna poradňa zdarma) a druhá je platené online právne poradenstvo (tzv. Platná online právna poradňa). Vašu otázku - právny problém napíšte do časti "Otázka" a stlačte " Odoslať ".


Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta. Prednostne odpovedáme na príbuzné pod-otázky. Vyhľadajte podobnú otázku a pod ňu vložte svoju otázku.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku, ak je možné otázku zodpovedať. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta).
GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.


Oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:
  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • telefonicky právne rady neposkytujeme, 
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom, 
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba v prípade, ak bude mať k dispozícii všetky skutočnosti týkajúce sa Vášho právneho problému, 
  • beriete na vedomie, že právo poskytnúť právne rady prostredníctvom online právnickej poradne zdarma si advokát vyhradzuje, advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo