'

Online právna poradňa


Právne články

Položiť otázku

Mám nárok na vrátenie trov konania?

Dobrý deň. Súd ustanovil znalkyňu z odboru písmoznalectvo, aby posúdila, či je podpis na úverovej zmluve pravý. Navrhovateľ , aj ja ako odporca sme museli uhradili preddavok na vypracovanie posudku vo výške 350 Eur. Bol mi doručený Znalecký posudok kde je uvedené, že podpis na zmluve je sfalšovaný. V prípade, že súd rozhodne v môj prospech mám nárok na vrátenie preddavku a trov konania? Ďakujem za odpoveď Zuzana.

Odpovedané dňa: 20.03.2017

Ako postupovať pri odopretí vyznačení právoplatnosti rozhodnutia

Prosím Vás ako postupovať pri prípade, keď stavebný úrad odmietne vyznačiť právoplatnosť na vlastnom rozhodnutí? T.j. jedna sa o spojené územné rozhodnutie so stavebným povolením, ktoré ešte vydal predošlý stavebný úrad (predchádzajúci starosta) a aktuálny stavebný úrad namieta, že predmetné rozhodnutie bolo vraj "nezákonné". Avšak toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, pretože nikto z účastníkov nevyužil riadne opravné prostriedky ani ho nikto nenechal preskúmať súdom. T.j. cez info zákon som zistil, že sa tak nestalo. Avšak stavebný úrad sa zdráha vydať aj písomne rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o vyznačenie právoplatnosti. T.j. nemám rozhodnutie, ktoré by som mohol zobrať na prokuratúru na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (zamietnutie so zdôvodnením). Akú mám teda možnosť, aby som prinútil stavebný úrad rešpektovať platný zákon o správnom konaní?

Odpovedané dňa: 18.03.2017

Chov holubov v bytovke

Dobrý deň, rad by som poznal Vás právny názor na danú otázku. Bývam v trojposchodovej bytovke bez výťahu a jeden sused chová holuby v podkroví bytovky a ja mám ťažké zdravotné problémy kože (psoriáza), a teda, či vôbec je chov holubov v priestoroch bytovky vôbec povolený a ako postupovať, aby sa takýto chov zakázal alebo prerušil (napr. Kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva, či hygienu)? Ďakujem.

Odpovedané dňa: 19.03.2017

Výpoveď zo strany zamestnávateľa pri zmluve na dobu určitú

Dobrý deň. Posledný mesiac ročnej pracovnej zmluvy na dobu určitú do konca marca - 31. 3. 2017 som ochorela, v súčasnosti som na PN, ktorá môže byt dlhodobá ( aj pol roka - pracovné získaná klaustrofóbia). Môže mi zamestnávateľ dať výpoveď?

Odpovedané dňa: 18.03.2017

Porušenie bodu v zákazke

Dobrý deň, rad by som sa informoval ohľadne legislatívy týkajúcej sa oblasti porušenia záväzkov obchodníka voči zákazníkom. Konkrétny prípad - servis ma neupovedomil o vykonanej oprave na aute. Bez môjho zvolenia vykonal finančne náročný úkon, o ktorom ma mal vopred informovať, ale neurobil tak. Viete mi prosím poskytnúť číslo zákona, nariadenia, konkrétny paragraf, ktorý sa odvoláva na takéto prípady? Ďakujem.

Odpovedané dňa: 17.03.2017

Zaplatiť celú províziu realitnej kancelárii ?

Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať jednu vec. Predal som cez realitnú kanceláriu byt. S maklérom som podpísal exkluzívnu zmluvu o predaji kde sme sa dohodli, že byt mi predá on. Suma bola dohodnutá na 63. 000 byt + 2. 000 odmena pre kanceláriu. Teda spolu 65. 000e. Byt predal za 64. 000, pretože kupujúca pri podpise zmluvy povedala, že mám znížiť cenu o 1. 000eur ináč byt nekúpi. Ak by som mespustil tak prídem o zálohu na iný byt. Môj maklér od nej zobral zálohu len 1. 000 eur pretož vraj nemala viac. A pri predaji jej povedal, že aj keď nepredám byt a ona ostane v jeho službe tak jej nájde iný byt o tisícku lacnejšie. Maklér odomňa žiada ešte tisíc eur ako odmenu. Ja mu ju nechcem dať. Ma na ňu nárok? Musím mu je dať? Ďakujem. Gordan.

Odpovedané dňa: 18.03.2017

Dedenie domu- jeden z dedičov zadlžený

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako by to bolo s dedením, ak by matka po svojej smrti zanechala dlh? Má dvoch synov a jeden z nich má dlhy (prípadne, že by bol zadlžený aj pri dedení). Po matke dedia dom. Môže exekútor siahnuť na dom ak jeden so synov bude mať dlhy? Čo bude s dlhom zosnulej? Môžu sa vzdať dedičstva? Alebo ako budú môcť postupovať? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpovedané dňa: 19.03.2017

Je možné napadnúť dedičské konanie?

Dobrý deň. Môjho otca vynechali z dedenia domu, respektíve zdedil len pozemky. Neviem, že prečo to tak jeho sestry urobili. Bolo to dávno, a ja si to nepamatam. V tom dome teraz bývam. Vlastne sme tu bývali ja, dedo a mama. Dedo nedávno zomrel. Tak sa chcem spýtať, či je dedičstvo nejako napadnutelne, keď sa konalo v roku 1994? Alebo mal by som tety vyplatiť? Neviem, ak mi poradíte budem rad. Ďakujem.

Odpovedané dňa: 17.03.2017

Vysporiadanie majetku s bývalým priateľom

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu, mám šancu súdnou cestou získať späť veci, od bývalého priateľa, ktoré som hradila ja mám na ne aj pokladničné bloky, bráni mi je vydať, ďalej požičala som mu peniaze, nedala som mu nič podpísať, viedol si v PC tabuľky s výškou splátok a, vyfotila som si je v jeho prítomnosti, v jeho splátkach evidujem dlh aj v mojich výpisoch z bank evidujem taký istý dlh, stačí mi ako dôkaz fotka? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpovedané dňa: 16.03.2017

Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Dobrý deň, veľmi pekne Vás prosím o radu ohľadom nehnuteľnosti - rod. domu, ktorý som získal na základe darovacej zmluvy od rodičov /ktorí ho mali ako BSM/. Moje vlastnícke právo k nehnuteľnosti bolo zapísané do katastra súčasne s vecným bremenom v prospech darcov - oboch rodičov, na ktorom sme sa všetci dohodli. Oprávnenými z vecného bremena sú teda obidvaja rodičia. Ja, ako vlastník nehnuteľnosti chcem teraz po dohode s rodičmi previesť na základe darovacej zmluvy nehnuteľnosť na matku, ktorá by tak bola výlučnou vlastníčkou s tým, že vecné bremeno v prospech otca by samozrejme zostalo zachované. Prosím Vás moc pekne o radu, či je taký postup možný, a či je užívacie právo otca potrebné znova v darovacej zmluve uvádzať, keďže nezaniklo, ale stále trvá. To znamená, neviem ako sa vysporiadať s užívacím pravom otca, ktoré ma byt určite zachované a s užívacím pravom matky, na ktorú by sa nehnuteľnosť previedla darovacou zmluvou. T.j. akým spôsobom je potrebné deklarovať pretrvávajúce užívacie právo otca a ako je to s užívacím pravom matky po prevode do jej vlastníctva. Či keďže u otca právo doživotného užívania nehnuteľnosti trvá a netreba to v darovacej zmluve uvádzať, alebo sa to musí uviesť a akým spôsobom a ako je to ohľadom tohto práva u matky. Zo srdca Vám za rady vopred ďakujem. 

Odpovedané dňa: 19.03.2017